710 575
Đông Triều. 06:00:39 13-10-2015 (GMT+7) -- Lượt xem: 4549.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

THÔNG BÁO V/v Gởi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2015.

THÔNG BÁO
V/v Gởi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2015.
-Thực hiện Thông báo số: 156/TB-HĐTS, ngày 06/10/2015 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v Gởi báo cáo tổng kết Phật sự 2015. -Để báo cáo về Trung ương Giáo hội và chuẩn bị cho Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2015 tại tỉnh nhà.
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH DAKLAK
BAN TRỊ SỰ
-------
Số: 192/TB-BTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
                   
              Dak Lak, ngày 12 tháng 10 năm 2015
                          
THÔNG BÁO
V/v Gởi báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2015.

 
Kính gởi:
-Quý Ban và và Phân Ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh,
-Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã,
-Chư vị Đặc trách Phật giáo các huyện,
-Chư Tôn đức Tăng, Ni Trụ trì,
-Ban Đại diện các Chùa, Tịnh xá, Tịnh thất, NPĐ trong tỉnh.     
 
Kính thưa Quý vị,
-Thực hiện Khoản 14, Điều 3, Chương I Quy chế hoạt động Ban Trị sự cấp Tỉnh.
-Thực hiện Thông báo số: 156/TB-HĐTS, ngày 06/10/2015 của Hội đồng Trị sự GHPGVN, V/v Gởi báo cáo tổng kết Phật sự 2015.
-Để báo cáo về Trung ương Giáo hội và chuẩn bị cho Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2015 tại tỉnh nhà.
Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Dak Lak kính thông báo đến quý Ban và chư Tăng Ni Trụ trì với nội dung sau:
1- Nội dung gởi Báo cáo:
Gởi Báo cáo tổng kết Phật sự năm 2015 (các đơn vị .....theo mẫu),
2- Thời gian gởi Báo cáo: Chậm nhất là ngày 15 /11 / 2015 (04/10 Ất Mùi)
3- Biện pháp thực hiện:
-Quý Ban và Phân Ban lập thành 02 bản Báo cáo tổng kết của Ban/Phân ban, 01 bản gởi về VP. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và 01 bản gởi về Ban/Phân Ban Trung ương GHPGVN.
-Quý Ban Trị sự Huyện, Thị Giáo hội khai triển Thông báo này và tổng hợp thành 01 bản Báo cáo tổng kết gởi về VP. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.
-Các huyện chưa có Ban Trị sự, chư vị Đặc trách Phật giáo Huyện gởi Thông báo này đến các đơn vị và tập hợp Bảng Báo cáo của các đơn vị mang chung một lần về VP. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.
Kính chúc Quý vị thân tâm an lạc.

 
 
 
Nơi nhận
-Như kính gởi,
   "để thực hiện"
-Lưu VT-BTS.
TM.  BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
KT. TRƯỞNG BAN
P. TRƯỞNG BAN kiêm CHÁNH THƯ KÝ
(đã ký)
 
Thượng tọa Thích Giác Tiến
Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke667959
Tổng số truy cập : 667959
Người đang online : 244
Tổng số trang được xem : 9096225