1010 820
Đông Triều. 03:53:55 22-11-2019 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Thông báo: Tổ chức Hội thảo Hoằng pháp và Hoằng pháp viên Phật tử năm 2019

Thông báo: Tổ chức Hội thảo Hoằng pháp và Hoằng pháp viên Phật tử năm 2019Căn cứ Công văn số: 274/CV.HĐTS, ngày 01/07/2019 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN V/v chấp thuận cho Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức Hội thảo Hoằng pháp và Bồi dưỡng Hoằng pháp viên Phật tử tại Lâm Đồng.

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội thảo Hoằng pháp và Hoằng pháp viên Phật tử


Kính gửi:   Ban Hoằng pháp GHPGVN các tỉnh, thành

Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) của Ban Hoằng pháp Trung ương  GHPGVN.

Căn cứ Công văn số: 274/CV.HĐTS, ngày 01/07/2019 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN V/v chấp thuận cho Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức Hội thảo Hoằng pháp và Bồi dưỡng Hoằng pháp viên Phật tử tại Lâm Đồng.

Căn cứ Công văn số 1296/TGCP-PG, ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ, về việc chấp thuận cho Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức Hội Thảo Hoằng pháp & Hoằng pháp viên Phật tử tại tỉnh Lâm Đồng.

Để công tác tổ chức được triển khai kịp thời và thành công Ban Hoằng pháp Trung ương xin thông báo đến chư Tôn đức Ban Hoằng pháp GHPGVN các tỉnh thành nội dung như sau:

1. Thời gian 4 ngày: ngày 01,02,03,04 tháng 12/2019 (06,07,08,09/11/Kỷ Hợi)

 Chiều ngày 01/12/2019: đón tiếp đại biểu

 Ngày 02-03/12/2019: Hội thảo

 Ngày 04/12/2019: Tập huấn Ứng dụng công nghệ số trong công tác Hoằng pháp thời đại mới

2. Địa điểm:

 • Chùa Linh Sơn.
 • Hoằng Pháp viên tại Chùa Linh Sơn (Giảng đường Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng).

3. Nội dung Hội thảo và tập huấn:

 • Chủ đề hội thảo: Sứ mệnh Hoằng pháp thời đại công nghệ số và trọng trách xây dựng niềm tin vững chắc cho cư sĩ Phật tử.

Các chủ đề tọa đàm thảo luận chuyên đề:

 1. Hoằng pháp với đồng bào dân tộc và các giải pháp thực hiện
 2. Ứng dụng công nghệ số trong công tác Hoằng pháp và các giải pháp thực hiện
 3. Xây dựng niềm tin vững chắc cho cư sĩ Phật tử và các giải pháp thực hiện

4. Thành phần tham dự: Chư Tôn đức Tăng Ni Ban Hoằng Pháp Trung ương (34 tỉnh, thành phía Nam và 6 tỉnh phía Bắc), Ban Hoằng Pháp các tỉnh thành, mỗi tỉnh cử 10 vị đại biểu tham dự

5. Phương tiện đi lại: Tự túc.

6. Cư trú & ẩm thực: Cư trú, ẩm thực Ban tổ chức cúng dường.

7. Phương thức thực hiện: Quý Ban lập danh sách các thành viên, Đại biểu tham dự Hội thảo theo biểu mẫu như sau:

Số TT Đạo hiệu (giáo phẩm) Thế danh Năm sinh Chức vụ Địa chỉ Số ĐT và Zalo
01            

Danh sách Đoàn hoan hỷ ghi rõ chức vụ, số điện thoại di động và Zalo của của các đại biểu, để Ban tổ chức tiện việc sắp xếp và liên lạc.

8. Thời gian gửi danh sách đoàn:

 • Từ ngày ra thông báo đến hết ngày: 25/11/2019 (nhằm 29.10.Kỷ Hợi)
 • E-mail: hoithaohoangphaplamdong@gmail.com
 • Mọi thông tin chi tiết xin hoan hỷ liên hệ:
 • Thích Minh Nhẫn: 0982760624. Zalo: 0982760624

(Phó ban kiêm Chánh Thư ký BHPTW)

 • ĐĐ. Thích Thiện Thật: 0902850595 (Phó Thư ký BHPTW)
 • ĐĐ. Thích Chúc Tiếp: 0935838453 (Phó Thư ký BHPTW)

Kính mong Quý Ban hoan hỷ triển khai nội dung Thông báo này, để khóa Hội thảo và tập huấn được thành tựu viên mãn.

Nơi nhận:
– Như trên “để thực hiện”
– Ban TT Ban HP “để biết”
– Lưu VP.

TM. BAN HOẰNG PHÁP TW GHPGVN
PHÓ CHỦ TỊCH HĐTS
TRƯỞNG BAN

Hòa thượng THÍCH BẢO NGHIÊMChia sẻ với bạn bè qua: