810 140
Đông Triều. 16:28:19 22-06-2015 (GMT+7) -- Lượt xem: 4586.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Thông Báo: Hội Thảo Hoằng Pháp Tại Đăk Lăk

Thông Báo: Hội Thảo Hoằng Pháp Tại Đăk Lăk

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-------------------------
BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG
Số:  218/TB.BHPTW/HĐTS
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2015
 
THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Hội thảo Hoằng pháp tại Đăk Lăk
Cho 5 tỉnh Tây Nguyên năm 2015

                                                                
                  Kính gửi: - Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp GHPGVN  5 tỉnh Tây Nguyên

- Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017) và năm 2015 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Hoằng pháp Trung ương;
- Căn cứ Công văn số: 212/CV/HĐTS, ngày 05.6 .2015 của HĐTS GHPGVN V/v cho phép Ban Hoằng Pháp Trung ương phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk tổ chức Hội thảo Hoằng Pháp các tỉnh Tây nguyên năm 2015.
- Căn cứ Công văn số: 432/TGCP - PG ngày 18.5.2015 của Ban Tôn giáo Chính phủ V/v chấp thuận việc Hội đồng Trị sự GHPGVN tổ chức Hội thảo Hoằng pháp năm 2015 tại Đăk Lăk.
Để công tác Hoằng pháp được triển khai đến Tăng ni và Phật tử vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc; Ban Hoằng pháp Trung ương kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk sẽ tổ chức khóa Hội thảo Hoằng pháp và các Phật sự theo nội dung như sau:
1.      Thời gian: Từ ngày 18 – 20.07.2015 (nhằm ngày 03 – 05.06.Ất Mùi)
2.     Địa điểm:
- Trung Tâm Dưỡng Lão Chùa Phổ Minh: 61/1 Nguyễn Huy Tự, P. Tự An, Tp. Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk;
- Khách Sạn Đam San: 212 – 214 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, Tp. Buôn Mê Thuột,Đăk Lăk.
3. Thành phần tham dự:
- Chư Tôn giáo phẩm Lãnh đạo Trung ương Giáo hội, Ban Hoằng pháp Trung ương, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp GHPGVN, quý nam nữ Phật tử các Tỉnh Thành và khách mời.
- Mỗi đơn vị Ban Hoằng pháp tỉnh, cử từ 15 đến 20 đại biểu Tăng ni và 30 đến 50 Phật tử tham dư. Riêng đối với GHPGVN tỉnh Đăk Lăkthì Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp, Ban Thường trực các quận huyện, trụ trì các tự viện là 100 đại biểu Tăng ni và 700 Phật tử tham dự.
      4. Nội dung sinh hoạt:
a. Triển khai chương trình hoạt động của Trung ương Giáo hội và Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN.
b. Tổ chức Hội thảo Hoằng pháp với các chủ đề:
        - Triển khai chương trình Hoằng pháp tại vùng sâu vùng xa.
        - Tổ chức, thành lập các đạo tràng tu học tại vùng sâu vùng xa,
        - Phương cách hướng dẫn đồng bào Dân tộc tu tập theo chánh pháp,
        - Người Phật tử Dân tộc làm gì cho công tác Hoằng pháp vùng sâu vùng xa.
c. Tổ chức các chương trình khác như: Lễ Cầu An, Cầu Siêu, Văn nghệ, Triển lãm,...
Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp GHPGVN, 5 tỉnh Tây Nguyên, mỗi đơn vị viết ít nhất từ 02 đến 03 bài tham luận theo các chủ đề trên.
      5. Cư trú và ẩm thực: Ban Tổ chức sắp xếp và cúng dường.
      6. Phương tiện đi lại: tự túc.
      7. Phương thức thực hiện:
 Quý Ban lập danh sách các thành viên tham dự Hội thảo theo mẫu như sau:

Số TT Pháp danh Thế danh Năm và nơi sinh Chức vụ đơn vi Đề tài đăng ký
01            

Danh sách đoàn nên ghi rõ chức vụ, số điện thoại di động của Trưởng đoàn, Thư ký và chức vụ các thành viên để Ban tổ chức tiện việc sắp xếp và liên lạc.
- Thời gian gửi danh sách đại biểu và tham luận:
Để ổn định việc tổ chức, nơi cư trú, ẩm thực và các sinh hoạt khác, Ban Tổ chức rất mong Ban Trị sự, Ban Hoằng pháp các Tỉnh Thành hoan hỷ gửi tham luận và danh sách đại biểu về địa chỉ: Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, chậm nhất vào ngày 10.7.2015.
Email: banhoangphaptw@yahoo.com  
Vì sự nghiệp Hoằng dương chính pháp, lợi lạc chúng hữu tình, kính mong quý Ban hoan hỷ triển khai kịp thời theo nội dung thông báo để Phật sự được thành tựu viên mãn.
Trân trọng!

    Nơi nhận:
-   Như trên
-   BTT HĐTS GHPGVN
-   Bộ nội vụ,
-   Ban Tôn giáo của Chính phủ,
-   Sở Nội vụ-Ban Tôn giáo tỉnh Đăk Lăk
-   Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo các tỉnh Tây    Nguyên (để biết và giúp đỡ)
-   Lưu
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Phó Chủ tịch 
Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương
Trưởng Ban Tổ chức
 
 
 
 Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm
Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke654904
Tổng số truy cập : 654904
Người đang online : 127
Tổng số trang được xem : 9006924