710 778
Đông Triều. 08:02:09 14-10-2015 (GMT+7) -- Lượt xem: 4702.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Thông Báo Gửi Báo Cáo Tổng Kết Phật Sự BHDPT Năm 2015

Thông Báo Gửi Báo Cáo Tổng Kết Phật Sự BHDPT Năm 2015Kính gửi: - Chư Tôn đức và Quý Phật tử Trưởng các Phân ban và Tiểu ban BHDPT TW - BHDPT các tỉnh, thành Xin gửi đến Quý Chư Tôn đức và Phật tử thông báo gửi báo cáo tổng kết công tác Phật sự và mẫu sinh hoạt tu học. Kính đề nghị Quý Chư Tôn đức và Phật tử hoan hỷ làm báo cáo và gửi về Văn phòng BHDPT trước ngày 20/11/2015 để Ban Thư ký tổng hợp và gửi về HĐTS theo đúng Thông báo của Trung ương GHPGVN. Kính chúc Quý Chư Tôn đức và Phật tử thân tâm thường an lạc!
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG                              ••••••••••
        Số: 269 /TB-BHDPT
TP Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO
V/v Gửi Báo cáo Tổng kết công tác Phật sự năm 2015

 
Kính gửi:        - Phân ban Cư sĩ Phật tử Trung ương
                      - Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương
                      - Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử Trung ương
                      - Phân ban Phật tử dân tộc Trung ương
                      - Sáu Tiểu ban đặc trách Phật tử Trung ương
                     - Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh, thành
 
-  Căn  cứ  Thông  báo  số  156/TB.HĐTS  ký  ngày  06/10/2015  của  Hội Đồng Trị Sự GHPGVN về việc Gửi Báo cáo Tổng kết Phật sự năm 2015;
-  Căn cứ  Chương trình hoạt động Phật sự  năm 2015  của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương.
Nay, Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử  Trung ương trân trọng thông báo và đề  nghị  quý Ban (bao gồm các Phân ban và Tiểu ban), hoan hỷ  lập báo cáo Tổng kết  công tác  Phật  sự  năm  2015  kể  từ  ngày ra  thông báo  đến  hết  ngày 09/10 Giáp Ngọ (nhằm ngày 20/11/2015).
Các  tỉnh,  thành  phía  Bắc  (từ  Quảng  Bình  trở  ra)  gửi  về  Văn  phòng  BHDPT TW  tại chùa Quán Sứ  -  Số  73 phố  Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.  Các  tỉnh,  thành  phía  Nam  (từ  Quảng  Trị  trở  vào)  gửi  về  Văn  phòng BHDPT TW  tại thiền viện Quảng Đức – Số  294 Nam Kỳ  Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh hoặc qua Email: bhdpttrunguong@yahoo.com.vn
Để báo cáo đạt các yêu cầu trọng tâm, đề nghị quý Ban lưu ý báo cáo những nội dung như sau:
1. Điền các số  liệu cụ  thể, trung thực về  sinh hoạt tu học của Phật tử  theo
Bảng Thống kê đính kèm. Về Phân ban Gia đình Phật tử có báo cáo riêng.
2. Báo cáo từng mục cụ thể:
  Cơ cấu tổ  chức nhân sự:  Thành  phần  nhân sự  Ban Hướng dẫn Phật tử  tỉnh/thành. Gởi kèm theo quyết định công nhận và danh sách  các  Phân  ban  và  Tiểu  ban  Phật  tử  thuộc  Ban  Hướng  dẫn  Phật  tử tỉnh/thành.
  Hoạt động Phật sự chuyên ngành
Tham dự  các hoạt động của BHDPT TW, báo cáo các hoạt  động chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử:
hướng dẫn Phật tử tu học, thực hiện Lễ Quy y, hội  thảo,  nhất  là  trong  các  lễ  lớn  của  Phật  giáo  v.v…  Thực  trạng  hoạt động như thế  nào, nêu khó khăn và thuận lợi  trong công tác hướng dẫn Phật tử, kiến nghị và phương hướng hoạt động Phật sự năm 2016.
  Từ thiện:
a.  Tổng  số  tiền  cúng  dường  ủng  hộ  Tăng  Ni  An  cư  kiết  hạ  hoặc  các trường Phật học:…
b. Tổng số tiền ủng hộ các hoạt động từ thiện xã hội:…
  Hoạt động Phật sự khác: tùy theo từng Phân ban Trung ương và Ban Hướng Phật tử các tỉnh thành có thêm những hoạt động riêng.
* Lưu ý: báo cáo chính xác, các số liệu ngắn gọn nhưng đầy đủ.
 
Rất mong quý Ban lưu tâm thực hiện và gởi báo cáo về  Văn phòng trước thời hạn, để  Ban Thư ký có đủ  thời gian tổng hợp số  liệu báo cáo lên  Trung ương  Giáo  hội  và  Hội  nghị  Thường  niên  của  Ban  Hướng  dẫn  Phật  tử  Trung ương.
Kính chúc quý Ban vô lượng công đức và thành tựu mọi Phật sự.
 
Nơi nhận:                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN
- Như trên “để thực hiện”                                                     TRƯỞNG BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
- VP I, VP II , TWGH
“để kính tường”                                                                                                             (Đã ký)
- Lưu VP
 
Đính kèm:                                                                                              Hòa Thượng THÍCH THIỆN DUYÊN
Bảng thống kê mô hình sinh hoạt tu học.
 
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TỈNH……………….                            -----------o0o-----------
        ----------o0o----------
         Số: 268 /BTK-BHDPT                                                       …………. , ngày ….. tháng ….. năm 2015
 

BẢNG THỐNG KÊ CÁC MÔ HÌNH SINH HOẠT TU HỌC
CỦA PHẬT TỬ NĂM 2015

 

STT DANH MỤC Số
Đơn vị
Số
Phật tử
Số kỳ tu học
Mỗi tháng
Ghi chú
1 ĐT. Bát Quan Trai        
2 ĐT. Tu thiền        
3 ĐT. Niệm Phật        
4 ĐT. Pháp hoa        
5 ĐT. Dược Sư        
6 ĐT. Đại bi        
7 Khóa tu MNAL        
8 Hội trại / Trại hè        
9 Lớp Giáo lý        
10 Giảng đường        
11 CLB TTNPT        
12          

* 12: Các mô hình sinh hoạt khác
 
TM.BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TỈNH …………………
TRƯỞNG BAN

 

Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke670489
Tổng số truy cập : 670489
Người đang online : 356
Tổng số trang được xem : 9112021