810 270
Admin. 12:26:49 24-07-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Thông báo Ban Hoằng Pháp Trung Ương thăm và thuyết giảng tại các đạo tràng trong tỉnh Đắk Lắk

Thông báo Ban Hoằng Pháp Trung Ương thăm và thuyết giảng tại các đạo tràng trong tỉnh Đắk Lắk
Vào ngày 29 – 30/07/2020 (nhằm 09 – 10/06/Canh Tý) Ban Hoằng pháp TW kết hợp với Ban Kinh tế Tài chánh TW GHPGVN thăm Ban Trị sự và cúng dường trường hạ và thuyết giảng tại tỉnh Đắk Lắk.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
BAN HOẰNG PHÁP

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 
              Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 07 năm 2020 

THÔNG BÁO
V/v Ban Hoằng Pháp Trung Ương
thăm và thuyết giảng tại các đạo tràng trong tỉnh Đắk Lắk


Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni,
Kính thưa quý nam nữ Phật tử,

Vào ngày 29 – 30/07/2020 (nhằm 09 – 10/06/Canh Tý) Ban Hoằng pháp TW kết hợp với Ban Kinh tế Tài chánh TW GHPGVN thăm Ban Trị sự và cúng dường trường hạ tại tỉnh Đắk Lắk.

Nhân dịp này, Chư Tôn đức Giảng sư Ban Hoằng pháp TW sẽ có buổi thuyết giảng tại 03 đạo tràng tự viện:
  1. Chùa Sắc Tứ Khải Đoan, 117 Phan Bội Châu, Tp. Buôn Ma Thuột
  2. Tịnh Xá Ngọc Quang,         22 Đòan Thị Điểm, Tp. Buôn Ma Thuột.
  3. Chùa Linh Phong, TT. Eapôk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
Thời Gian: Vào lúc 19:00 tối ngày 29/07/2020 (nhằm 09/06/Canh Tý)

Nay, Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đắk Lắk kính thông báo đến chư tôn đức Tăng Ni liễu tri, và kính mời quý nam nữ Phật tử sắp xếp thời gian về tại 03 đạo tràng nói trên để thính pháp văn kinh.

Kính mời chư Tăng, Ni thành viên Ban Hoằng pháp và Hoằng Pháp viên cư sĩ tỉnh Đắk Lắk đón tiếp Giảng sư tại 03 đạo tràng nói trên.
 
TM. BAN HOẰNG PHÁP
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Đại đức Thích Giác Phổ
 

 
Chia sẻ với bạn bè qua: