710 348
Đông Triều. 08:32:22 09-04-2018 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Tham dự Lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Phật giáo

Tham dự Lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Phật giáo

Thiết thực chào mừng Đại lễ Phật Đản PL.2562 do BTS GHPGVN tỉnh Đak Lak tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột. Ban Văn hóa và Ban Thông tin Truyền thông GHPG tỉnh phối hợp tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật Phật giáo.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐAK LAK
BAN VĂN HÓA
BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
-------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------
Đak Lak, ngày 17 tháng 5 năm 2018
  
 
 
THƯ MỜI
Tham dự Lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Phật giáo
kính mừng Đại lễ Phật đản PL.2562

                   
Ban tổ chức trân trọng kính mời Chư tôn Thiền đức Tăng Ni, Quý Đạo hữu về tham dự Lễ Khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật Phật giáo  sẽ được tiến hành lúc 9 giờ ngày 22/5/2018 (nhằm ngày mồng 8 tháng tư năm Mậu Tuất) tại chùa Tỉnh hội Sắc tứ Khải Đoan.
Sự có mặt của Chư tôn Thiền đức Tăng Ni, Quý Đạo Hữu sẽ giúp cho buổi lễ được thành công tốt đẹp.
          Trân trọng kính chào.
          Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
 
Chia sẻ với bạn bè qua: