210 530
Đông Triều. 11:01:16 06-03-2019 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

TB: khóa Bồi dưỡng, Tập huấn ngành Hướng dẫn Phật tử và công tác Hoằng pháp, Truyền thông năm 2019

TB: khóa Bồi dưỡng, Tập huấn ngành Hướng dẫn Phật tử và công tác Hoằng pháp, Truyền thông năm 2019
Căn cứ Thông bạch tổ chức Đại lễ PL.2563 – 2019, số: 031/TB-HĐTS, của Hội đồng Trị sự, phổ biến các hoạt động Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp và Truyền thông, cúng dường thiết thực hướng về Đại lễ Phật đản – Vesak Liên hiệp quốc PL. 2563 - 2019;
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
                Số: 03/TB/BHDPT/2019
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 
                      Đắk Lắk, ngày 21 tháng 02 năm 2019
THÔNG BÁO
V/v Tổ chức khóa Bồi dưỡng, Tập huấn ngành Hướng dẫn Phật tử
 và công tác Hoằng pháp, Truyền thông năm 2019
         
           Kính gửi
- Thường trực BTS GHPGVN các huyện, thị.
 • Chư Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh Đắk Lắk.
 • Ban Đại diện, Ban Hộ trì Tam bảo, trưởng các đạo tràng trực thuộc các đơn vị tự viện trong tỉnh Đắk Lắk.
          Căn cứ chương trình hoạt động năm 2019 của ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN tỉnh Đắk Lắk;
Căn cứ Thông bạch tổ chức Đại lễ PL.2563 – 2019, số: 031/TB-HĐTS, của Hội đồng Trị sự, phổ biến các hoạt động Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp và Truyền thông, cúng dường thiết thực hướng về Đại lễ Phật đản – Vesak Liên hiệp quốc PL. 2563 - 2019;
Được sự cho phép của Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk tại cuộc họp ngày 20/02/2019, Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức khóa Bồi dưỡng, Tập huấn ngành Hướng dẫn Phật tử và triển khai công tác Hoằng pháp, Truyền thông lần 1, năm 2019, như sau:
 1. Ban tổ chức:
 • Trưởng ban: ĐĐ. Thích Hải Nguyện – Trưởng ban HDPT tỉnh Đắk Lắk.
 • Phó ban điều hành: ĐĐ. Thích Tâm Định – Phó trưởng ban thường trực ban HDPT tỉnh Đắk Lắk.
 • Phó ban chuyên trách:
 1. ĐĐ. Thích Phương Hân – Phó ban HDPT kiêm trưởng Phân ban Cư sĩ Phật tử.
 2. Huynh trưởng Nguyên Thơ – Ngô Đức Lộc – Phó ban HDPT kiêm trưởng Phân ban HDGĐPT.
 3. ĐĐ. Thích Nguyên Huấn – Phó ban HDPT kiêm trưởng Phân ban TTNPT.
 4. ĐĐ. Thích Minh Đăng - Phó ban HDPT kiêm trưởng Phân ban PTDT.
 • Thư kí: SC. Thích Nữ Diệu Hòa – Thư kí ban HDPT.
 • Ủy viên: Chư Tăng Ni, Cư sĩ Phật tử là ủy viên ban HDPT tỉnh Đắklắk.
 1. Ban ngành phối hợp:
Ban tổ chức thỉnh mời ban Hoằng pháp và ban TTTT tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ các chuyên đề liên quan tại khóa bồi dưỡng.
 1. Đối tượng: Nam nữ cư sĩ Phật tử đại diện các Ban Đại diện, Ban Hộ trì Tam bảo, Ban điều hành các đạo tràng thuộc các đơn vị tự viện trong tỉnh Đắk Lắk.
 2. Số lượng: mỗi đơn vị cử 3~5 Phật tử tiêu biểu tham dự.
 3. Thời gian: từ 08h00 đến 16h30 ngày 08/03/2019 (nhằm 03/02 Kỷ Hợi).
 4. Địa điểm: chùa Sắc tứ Khải Đoan, 117 Phan Bội Châu, Tp. BMT.
 5. Nội dung chương trình:
 • 07h30: Ổn định hội trường, đón các đại biểu về tham dự.
 • 08h00: Khai mạc (có chương trình riêng).
 • 09h00: Triển khai một số vấn đề trong Nội quy Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và chương trình hoạt động của BHDPT tỉnh năm 2019.
 • 10h00: Tọa đàm về công tác Hướng dẫn Phật tử (mỗi Phân ban phát biểu trong 10 phút, ban Chủ tọa lắng nghe ý kiến của đại biểu và giải đáp).
 • 11h30: Thọ trai
 • 12h30: Trình chiếu video clip về Phật đản PL. 2563 – Vesak LHQ 2019, Clip về công tác Phật sự của ban HDPT tỉnh năm 2018.
 • 13h00: Chuyên đề Hoằng pháp (BHP phụ trách)
 • 14h30: Chuyên đề Truyền thông hướng về Vesak 2019 và Triển khai công nghệ 4.0 vào ngành Hướng dẫn Phật tử (Ban TTTT phụ trách).
 • 16h00: Đúc kết và bế mạc.
 1. Đăng kí: các đơn vị gửi danh sách đăng kí tham dự về ban HDPT qua email: hdptdaklak@gmail.com theo mẫu:
Stt Thế danh Pháp danh Năm sinh Đơn vị Huyện, thị SĐT
 1.  
Nguyễn Văn A Nguyên B 19xx Khải Đoan (đ/c bưu điện) 09xxxxxxxx
Liên hệ về BHDPT theo email hoặc trực tiếp đến:
 1. ĐĐ. Thích Hải Nguyện, Trưởng BHDPT tỉnh, ĐT: 0905444674
 2. ĐĐ. Thích Tâm Định, Phó trưởng ban Thường trực BHDPT tỉnh, ĐT:0917560303
 3. SC. Thích Nữ Diệu Hòa, Thư kí BHDPT tỉnh, ĐT: 0898389563, 0336620943
Nay, Ban Hướng dẫn Phật tử kính mong sự hỗ trợ của quý vị và cử các đại biểu về tham dự đông đủ để chúng tôi hoàn thành Phật sự đã nêu trên.
 
     TM. THƯỜNG TRỰC BHDPT TỈNH ĐĂK LĂK
       TRƯỞNG BAN
 
( Đã ký)
 
        Đại đức Thích Hải Nguyện
Chia sẻ với bạn bè qua: