110 942
Đông Triều. 03:36:27 19-07-2019 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Khánh Hòa: Thông Bạch V/v Tổ chức Đại Giới Đàn Bồ Tát Quảng Đức

Khánh Hòa: Thông Bạch V/v Tổ chức Đại Giới Đàn Bồ Tát Quảng ĐứcThực hiện chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh để truyền trao giới pháp cho Tăng Ni cùng các Phật tử về cầu thọ Giới pháp. Được sự cho phép của Ban Thường Trực Hội đồng Trị sự GHPGVN- công văn số 227/CV/HĐTS, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa Thông báo số 100- TB/BTS: Thông Bạch về việc tổ chức Đại Giới đàn Bồ Tát Quảng Đức truyền giới cho Tăng ni và Phật tử trong tỉnh.
-Đại Giới đàn sẽ được tổ chức trong 3 ngày 17, 18, 19/10/2019 (19, 20, 21/9 Kỷ Hợi) tại chùa Long Sơn (22 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa) Tăng truyền giới tại chùa Long Sơn, Ni truyền giới tại Tu viện Diệu Quang (Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang).

Thời gian nộp và nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 18/9/2019 (20/8 Kỷ Hợi) tại văn phòng Ban Trị sự từ Thứ Hai đến Thứ Bảy.

-Hồ sơ các Giới tử Huyện, Thị, Thành, Trường Trung cấp Phật học do Ban Trị sự và Ban Giám hiệu tổng hợp, ký duyệt và lập danh sách trích ngang. Thời hạn nộp về Văn phòng Ban Trị sự hết ngày 28/9/2019 (30/8 Kỷ Hợi); Hồ sơ của Giới tử tại thành phố Nha Trang nộp về Văn phòng Ban Trị đến hết ngày 28/9/2019 (30/8 Kỷ Hợi)

-Địa điểm, Thời gian tập trung: Giới tử thọ Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni tập trung tại chùa Long Sơn lúc 15 giờ ngày 13/10/2019 (15/9 Kỷ Hợi) để điiểm danh, nhận phù hiệu, học Nội quy; Giới tử thọ Thức xoa, Sa di, Sa di ni tập trung về chùa Long Sơn lúc 8 giờ sáng ngày 16/10/2019 (19/9 Kỷ Hợi) để điểm danh, nhận phù hiệu, học Nội quy…

Giới tử Phật tử thọ Thập Thiện và Bồ Tát tại gia liên hệ các Tự, Viện để được hướng dẫn cụ thể.


Thông bạch nhấn mạnh: “Vì sự quan trọng của Giới pháp và niệm tiếp dẫn hậu lai, kính mong quý Ban Trị sự GHPGVN Huyện, Thị, Thành, Trường Trung cấp Phật học, chư Tôn đức Tăng Ni Trú trì các Tự, Viện… quý Ban đại diện các chùa trong tỉnh, phổ biến rộng rãi tinh thần Thông bạch này đến Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh được biết.”

Sau đây là toàn văn Thông bạch:
Chia sẻ với bạn bè qua: