810 809
Đông Triều. 08:12:17 25-11-2019 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Hội nghị Tổng kết năm 2019

 Hội nghị Tổng kết năm 2019Để Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TRỊ SỰ
Số: 223/TM-BTS
     V/v  Tham dự Hội nghị Tổng kết
                    Phật sự năm 2019   
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Đắk Lắk, ngày 01 tháng 12 năm 2019
 


THƯ MỜI
    Kính gửi:   -  Quý Ban, Phân ban trực thuộc Ban Trị sự;   
  •  Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố;
  •  Chư Tăng, Ni trụ trì, Ban Hộ tự, Hộ Trì Tam bảo các tự viện.

Để Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
 Căn cứ phiên họp thường kỳ của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, ngày 29/10/2019.
Ban Thường Trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Tổng kết.

Thời gian: - 7 giờ30, thứ sáu ngày 06/12/2019 (nhằm ngày 11/ 11/ Kỷ Hợi)

Địa điểm:  Hội trường  Chùa Sắc tứ Khải Đoan - 117 Phan Bội Châu,
Phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Thành phần mời:
- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, NK. 2017 - 2022;
- Ban, Phân ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh ( 02 đại biểu)
- Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố (Mỗi BTS 02 đại biểu);
- Các Tự viện chính thức: Trụ trì hoặc Phó, và Trưởng hoặc Phó Ban Hộ trì Tam Bảo (Mỗi đơn vị 02 đại biểu);
- Cơ sở chưa có Trụ trì, điểm sinh hoạt Tập chung đã được UBND Xã, Phường có văn bản đồng ý (Mỗi cơ sở 01 đại biểu)
Vì Phật sự chung, kính mong quý vị về tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định, để Hội nghị Tổng kết thành tựu viên mãn.
Trân trọng.
Nơi nhận:
-Như thành phần mời;
-Lưu-BTS

Ghi chú: 13h00' cùng ngày kính mời chư Tăng, ni- Ủy viên Thường trực, Ủy viên BTS, Trụ trì, Phó trụ trì các tự viên tham dư sinh hoạt Tăng sự tại Hội trường.
                                     TM. BAN THƯỜNG TRỰC
                                           KT. TRƯỞNG BAN
                      PHÓ TRƯỞNG BAN – CHÁNH THƯ KÝ

                                                 (Đã ký)

                                  Đại đức Thích Trí Minh

 


 
Chia sẻ với bạn bè qua: