510 250
Đông Triều. 10:37:36 24-02-2018 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

GIẤY MỜI

GIẤY MỜI- Nhằm thông qua công tác Phật sự năm 2018 của Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đắk Lắk và trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm cho Chư Tăng Ni trong tỉnh đã được Đại Hội Đại Biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII suy tôn lên hàng Giáo phẩm và Đại lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã ban Giáo chỉ tấn phong.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐĂK LĂK
BAN TRỊ SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
  Đắk Lắk, ngày 21 tháng 01 năm 2018
 
GIẤY MỜI

V/v Hội nghị Thông qua Chương trình hoạt động Phật sự năm 2018
và Lễ trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm

- Căn cứ nội dung buổi họp thường kỳ ngày 18/01/2018 của thường trực Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk
- Nhằm thông qua công tác Phật sự năm 2018 của Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đắk Lắk và trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm cho Chư  Tăng Ni trong tỉnh đã được Đại Hội Đại Biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII suy tôn lên hàng Giáo phẩm và Đại lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã ban Giáo chỉ tấn phong. Ban Thường trực Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Đắk lắk tổ chức hội nghị với nội dung như sau:
1. Thời gian: buổi chiều (khai mạc lúc 02 giờ), ngày 02/02/2018 (nhằm ngày 17/12 năm Đinh Dậu)
2. Địa điểm: hội trường chùa sắc tứ khải đoan 117 Phan Bội Châu, Tp.Buôn Ma Thuột
3. Thành phần đại biểu tham dự:
- Cung thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Xã – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị Sự Trung ương GHPGVN
- Đại biểu khách mời: Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN, Sở Nội vụ (Ban Tôn Giáo), Phòng PA 88/Sở Công an tỉnh Đắk Lắk; Ủy ban MTTQVN, Phòng Nội vụ Tp. Buôn Ma Thuột; Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN Phường Thống Nhất.
- Đại biểu chính thức:
  • Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ VII (2017-2022);
  • Ban, Phân ban trực thuộc Ban Trị sự tỉnh (05 vị);
  • Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố trong Tỉnh (05vị);
  • Chư Tăng Ni trụ trì các Tự viện;
  • Ban Hộ tự, ban Hộ trì tam bảo các Chùa, Tịnh xá, Thiền viện, Tịnh thất, Niệm phật đường trong tỉnh (03 vị);
Đề nghị ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã, Thành phố khai triển giấy mời này đến các đơn vị.
Vì Phật sự chung, kính đề nghi quý vị Đại biểu về tham dự đầy đủ, đúng thời gian và địa điểm quy định, để Hội nghị đạt kết quả tốt.
Trân trọng.

 
Nơi nhận:
    - Như kính gởi;    
   - Lưu VT. BTS  
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN

Đã ký
Hòa thượng Thích Châu Quang

                                                      
 
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke1094956
Tổng số truy cập : 1094956
Người đang online : 118
Tổng số trang được xem : 11442957