110 181
Đông Triều. 08:07:48 06-04-2015 (GMT+7) -- Lượt xem: 4749.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Giấy Mời: Tham Dự Hội Nghị Về Công Tác Hướng Dẫn Phật Tử

Giấy Mời: Tham Dự Hội Nghị Về Công Tác Hướng Dẫn Phật Tử

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH DAK LAK
BAN TRỊ SỰ
-----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------
                   Dak Lak, ngày 01 tháng 4 năm 2015

 

GIẤY MỜI
V/v Tham dự Hội nghị về công tác Hướng dẫn Phật tử.

 
-Thực hiện Công văn số: 106/CV-HĐTS ngày 24/3/2015 của Hội đồng Trị sự GHPGVN V/v Thông báo lịch làm việc của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN với Ban Trị sự GHPGVN và Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh, thành Tây Nguyên, miền Trung về công tác chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử.
-Căn cứ Công văn số: 249/CV-BHDPT ngày 25/3/2015 của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương V/v Triển khai công tác tổ chức buổi thăm và làm việc với Ban Trị sự, Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh, thành Tây Nguyên, miền Trung về công tác chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử.
Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Dak Lak kết hợp với Ban Hướng dẫn Phật tử  tỉnh tổ chức buổi Hội nghị:
Thời gian: Từ 07 giờ đến 10 giờ, ngày 23/4/2015 (nhằm ngày 05 tháng 3 năm Ất Mùi).
Địa điểm: Hội trường Chùa Sắc tứ Khải Đoan 117 Phan Bội Châu, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Dak Lak .
Nội dung Hội nghị: Kiện toàn tổ chức, củng cố nhân sự, kiểm tra đôn đốc công tác Phật sự của Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh và triển khai kế hoạch hoạt động Phật sự năm 2015-2016.
Thành phần mời: 
-Đại diện các Ban và Phân Ban trực thuộc BTS tỉnh Dak Lak (05 Đại biểu),
-Ban Trị sự GHPGVN các Huyện, Thị xã (05 Đại biểu),
-Ban Hướng dẫn Phật tử thuộc Ban Trị sự GHPG Huyện, Thị xã (03 Đại biểu),
-Chư Tôn đức Tăng, Ni Trụ trì và Ủy viên Hướng dẫn Phật tử các Tự viện,
-Chánh Đại diện và Ủy viên Hướng dẫn Phật tử các Tự viện (chưa có Trụ trì 02 Đại biểu),
Vì Phật sự hướng dẫn Phật tử, Thường trực Ban Trị sự kính mong quý Đại biểu đến tham dự Hội nghị đúng thời gian và địa điểm nói trên.
Sự hiện diện của Quý Đại biểu sẽ làm cho Hội nghị đạt kết quả tốt.
Trân trọng kính mời.    

TM. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
TRƯỞNG BAN
 
 
 
Thượng tọa Thích Châu Quang
 
 

Ghi chú: Vì thời gian của Ban HDPT Trung ương có hạn, quý Đại biểu đến dự Hội nghị đúng thời gian ghi trên Giấy mời.
 

Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke638314
Tổng số truy cập : 638314
Người đang online : 165
Tổng số trang được xem : 8911994