1010 513
Tổ Chức Giáo Hội » Ban Chuyên Môn
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 23:02:48 20-06-2014 (GMT+7) -- Lượt xem: 4039.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk

Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Đăk LăkBan Tăng Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Đăk Lăk nhiệm kỳ 2012-2017
STT Họ và Tên Pháp danh Tr x Chức vụ  
01 Phan Khán TT. Thích Châu Quang C. Khải Đoan, TP.BMT Trưởng ban
02 Sử Thế HT. Thích Giác Chí TX. Ngọc Thạnh, TP. BMT Phó Trưởng ban
03 Trần Ứng TT. Thích Giác Tiến TX. Ngọc Quang, TP. BMT Thư ký
04 Hoàng Văn Đồng ĐĐ Thích Trí Minh C. Phổ Minh, TP. BMT Uy viên
05 Nguyễn Đình Hùng ĐĐ Thích Giác Ngộ C. Thăng Thạnh, H.Krông Pak Uy viên
06 Võ Xuân Hùng TT. hích Đồng Chi C. Thạch Sơn, H. Krông Bông Uy viên
07 Hoàng Văn Trí ĐĐ. Thích Hải Thông C. Khải Đoan, TP.BMT Uy viên
08 Nguyễn Hữu Nhật ĐĐ Thích Hải Định C. Hoa Lâm, TP. BMT Uy viên
09 Nguyễn Anh Thy ĐĐ. Thích Minh Đăng C. Hoa Nghiêm, H. Cư M’gar Uy viên
10 Đoàn Thanh Ưu ĐĐ. hích Quảng Đàm C. An Lạc, TX. Buôn Hồ Uy viên
11 Võ Văn Vĩnh ĐĐ. Thích Nguyên Thắng C. Kim Quang, H. Krông Năng Uy viên
12 Hoàng Văn Thi ĐĐ. Thích Minh Giáo C. Quán Thế Am, H. Ea Kar Uy viên
13 Lê Trung Hậu ĐĐ. Thích Tâm Từ C. Từ Quang, H. Cư Wuin Uy viên
14 Nguyễn Hữu Sáu. ĐĐ. Thích Nhuận Độ C. Quảng Trạch, H. Lak Uy viên
15 Nguyễn Văn sơn ĐĐ. Thích Nhuận Đài C. Khánh Sơn, H. M’drak Uy viên
16 Lê Tiến Anh Khôi. ĐĐ. Thích Minh Huệ C. Khải Đoan, TP.BMT Uy viên
17 Bùi Thị Định NS. TN Chúc Tâm C. Dược Sư, TP. BMT Uy viên
18 Bùi Thị Việt. NS. TN Lãnh Liên TX. Ngọc Chơn, TX Buôn Hồ Uy viên
Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke638489
Tổng số truy cập : 638489
Người đang online : 4810
Tổng số trang được xem : 8912645