510 546
Tin Tức » Tin Khác
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 06:33:48 26-05-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Điếu văn tưởng niệm HT. Thích Giác Thanh của BTS GHPGVN tỉnh Đak Lak

Điếu văn tưởng niệm HT. Thích Giác Thanh của BTS GHPGVN tỉnh Đak LakNam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử. Thay mặt Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, xin có đôi lời tưởng niệm, kính dâng lên Cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Thanh trong giờ phút trang nghiêm thành kính này.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính Bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni.
Kính thưa toàn thể thiện nam tín nữ Phật tử.
Thay mặt Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, xin có đôi lời tưởng niệm, kính dâng lên Cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Thanh trong giờ phút trang nghiêm thành kính này.

Hỡi ôi!
Đất Tây nguyên mây ảm
Trời Buôn Mê trăng buồn.
Thầy ra đi, trống vắng chốn Thiền phòng.
Hàng tứ chúng lấy ai nương pháp nhũ.
Trước linh đài thành tâm khấu thủ,
Đóa hoa lòng cung kính dâng lên,
Hương giới ngũ phần, Muôn lòng một niệm.

Nhớ Giác linh xưa!
Nguyễn gia thác chất, Văn - Dũng đức kiêm.
Từ Thạc Gián - Thanh Khê, Người đã thọ thế
Chốn Ngọc Giáng, Đà thành, gieo duyên Tam Bảo.
Nghĩa sinh thành muốn tròn câu bổ báo
Thờ song thân đành thủ Đạo quy gia.
Mộ Phật pháp, hàng Xuất sĩ dự phần,
Bái Giác Tánh, bậc chân sư Tăng chủ.
Kể từ đó, Thiền phong nhất lộ,
Cho đến ngày, công quả chu viên.
Hăm mốt tuổi, thọ Sa Di, trung đạo tứ y
Đến hai lăm, dự Tăng đoàn, Tam đàn Cụ Túc.

Sự nghiệp hoằng hóa:
Giới luật nghiêm tu, hạ trường Tịnh xá, khắp chốn dự phần.
Bác vấn đa văn, hoằng pháp đào tạo, tiên phong tham học.
Ngọc Nguyên tịnh xá trụ trì, tiếp nhiệm trùng hưng, hết mực lo toan.
Hệ phái Khất sĩ giáo đoàn, kế vãng khai lai, đảm đương Trị sự.
Sao dời không thoái chí, Vật đổi vẫn kiên trì.
Nêu cao công hạnh Từ Bi, duy trì kinh tài tự túc.

Tham gia Giáo hội, từ Hoằng pháp đến Giáo dục Tăng Ni, rồi phó Trưởng ban Trị sự, Giáo phẩm Chứng minh, Thầy bố giáo lợi tha, Tăng Tục thảy thọ ân.
Trách vụ Hệ phái, khi Giám thiền lúc Giám luật, đến Hóa chủ khóa tu, Trị sự Hoằng pháp, Ngài an chúng khuyến tu, xa gần đều nhiếp hóa.
Hoằng dương Phật pháp,
Hàng phục ma quân.
Ngoài, vì sinh chúng thi ân
Trong, vì hậu côn huấn hối.
Đạo hạnh đức nghiêm rực sáng,
Bóng cây đại thọ phủ thùy.
Tứ chúng sở quy,
Thập phương kính ngưỡng.

Xứng thay!
Sư tượng giữa chốn Thiền lâm,
Côn kình nơi hàng Thích hải.
Vị bác lãm nổi tiếng hạnh khiêm cung
Người đương thời tôn xưng bậc trí thức.
GIÁC công tự tha phổ độ.
THANH đức đạo tục rộng truyền.
Hạnh độc cư nhất phẩm
Gương giới đức tuyệt vời
Từ ăn mặc, nói cười, đi đứng
Đến vào ra, im lặng, ngồi nằm
Mỗi mỗi thể hiện cốt cách bậc cao tăng.
Việc việc hiển bày uy nghi đấng thạc đức.
Kể chi ba áo một bình,
Chỉ nêu lục hòa tam nhẫn.
Nội tĩnh, nghiêm thân tự vấn
Ngoại tư, nhập thế cúng dường.
Bao bận thịnh suy chẳng vấn vương
Thăng trầm muôn lối vô bố úy.
Những tưởng Pháp thân hằng như thị
Ngõ mong Tứ đại vẫn điều hòa.

Ngờ đâu:
Hoa nở ngàn năm, còn đến thời cánh rũ
Trăng tròn muôn thuở, cũng gặp lúc mây che
Nhật nguyệt còn lúc tỏ lúc mờ
Thân người há không tan không hoại.
Tám mốt xuân hội nhập Ta Bà,
Năm ba hạ nhân duyên dĩ tận.
Đất Hoàng triều cương thổ xưa, đến đi chẳng bận
Miền Cao nguyên đại ngàn nay, lai khứ nào vương.
Ô hô! Hạc giá vân tường
Ai tai! Lệ đề bi khấp.

Giáo Hội kể từ đây, vắng đi bậc tinh anh nhân tài chưởng chấp
Tăng đoàn cũng độ ấy, không còn đấng xuất trần lãnh đạo trông nom.
Đệ tử lòng dạ héo hon
Môn đồ tâm can thống thiết.
Dẫu biết rằng:
Pháp thân diệu trạm
Phật tánh trừng thanh
Nào có diệt có sanh
Cũng chẳng đi chẳng đến
Quả mãn thuyền Từ cập bến
Nhơn viên xe Pháp về nhà.

Nhưng tiếc thay:
Biển khổ còn lắm phong ba,
Đường mê nhiều cơn mưa gió.
Tứ chúng từ rày ngơ ngác biết tựa vào ai
Hai giới mãi mãi không còn minh sư thân cận.

Trước linh đài trang nghiêm xúc động, toàn thể Ban Trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, cùng Tăng Ni Phật tử xin thành tâm kính nguyện:
Trên ba đời chư Phật cảm thông
Dưới một đấng thượng nhân minh chứng
Đàm hoa tái hiện, Đạo thọ trùng vinh.
Già lam muôn thuở đèn chong
Pháp uyển nghìn thu hoa nở.
Dù đi hay ở,
Không mất bản hoài.
Phật quốc chín phẩm hoa khai
Ta Bà một đời nghiệp tạ.
Từ bi bất xả, Hoan hỷ vô biên.
Pháp giới nhân thiên
Đồng thành Phật đạo.
Xin bái biệt Hòa thượng.

Nguyện Trưởng lão Hòa thượng đạo hiệu Thích Giác Thanh Giác linh, thùy từ mẫn giám.
 

Chia sẻ với bạn bè qua: