110 261
Tin Tức » Tin Khác
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 15:04:55 15-06-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Đắk Lắk: Cúng Dường Trường Hạ Sắc Tứ Khải Đoan PL 2564 –DL2020

Đắk Lắk: Cúng Dường Trường Hạ Sắc Tứ Khải Đoan PL 2564 –DL2020Ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới-Định-Tuệ, đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.

Tại trường hạ chùa Sắc tứ Khải Đoan Phật lịch 2564, An cư Kiết hạ lại trở về với Chư Tôn đức nơi đây, truyền thông Phật giáo tỉnh, ghi nhận những hình ảnh của Chư Tăng và Phật tử các tự viên trong và ngoài tỉnh phát tâm cúng dường tịnh tài, phẩm vật đến Đạo tràng An cư kiết hạ. hôm nay hàng Phật tử chúng con được hội tụ về đây gieo duyên lành với Tam bảo với Phật pháp và cũng là dịp thuận duyên để hàng Phật tử chúng con được học hỏi giáo lý và thể hiện tinh thần hộ trì Chánh pháp.

Tại trú xứ An cư, quý Phật tử cung kính tác pháp dâng lễ cúng dường Tam Bảo, chư Tôn đức hoan hỷ chứng minh công đức và ban bố những lời pháp nhủ nhằm giáo huấn và soi sáng cho chư Phật tử tu hành đúng chánh pháp, đúng giới luật để đạt được sự an lạc, giải thoát trong cuộc sống hiện tại. Ngoài ra quý Phật tử còn thấu hiểu được truyền thống và ý nghĩa của pháp An cư kiết hạ hằng năm.

Trên tinh thần hộ trì Tam bảo, học tập Phật pháp để tiến tu và vun trồng công đức, phước báo làm nền tảng cho an lạc hạnh phúc đời này và đời sau, hàng Phật tử tại gia, thiện nam, tín nữ hết lòng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư kiết hạ tu hành. Tất cả những việc làm của chư Tăng Ni và nam nữ Phật tử trong mùa An cư đều góp phần quan trọng trong việc duy trì mạng mạch Phật pháp và lợi lạc chúng sinh.

Ban TTTT xin giới thiệu hình ảnh của các đoàn đến cúng dường trường hạ:
Tin & ảnh: Đông Triều – Ngọc Dũng
Ban TTTT Phật giáo Đak Lak

Chia sẻ với bạn bè qua: