610 459
Tin Tức » Tin Khác
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 03:03:35 21-05-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Cáo phó: Hòa thượng Thích Giác Thanh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đak Lak viên tịch

Cáo phó: Hòa thượng Thích Giác Thanh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đak Lak viên tịchSáng ngày 21-5-2022, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự đã cáo phó báo tin Hòa thượng Thích Giác Thanh, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Đak Lak viên tịch lúc 15h15, ngày 20-5-2022

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đak Lak, Hệ phái Khất sĩ, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Thanh viên tịch.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Thanh, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đak Lak; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Buôn Ma Thuột; Nguyên Ủy viên Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương; Nguyên Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương; Nguyên Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đak Lak; Nguyên Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo, Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đak Lak; Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ; Trị sự Trưởng Giáo đoàn II; trụ trì tịnh xá Ngọc Nguyên, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đak Lak.
 

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 15giờ15, ngày 20 tháng 5 năm 2022 (nhằm ngày 20-4-Nhâm Dần) tại tịnh xá Ngọc Nguyên, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đak Lak.

Lễ nhập quan vào lúc 8 giờ 30, ngày 21-5-2022 (21-4-Nhâm Dẩn). Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại tịnh xá Ngọc Nguyên.

Lễ viếng vào ngày 21-5 đến ngày 24-5-2022 (ngày 21 đến ngày 24-4-Nhâm Dần).

Lễ truy niệm vào lúc 5 giờ 30, ngày 25-5-2022 (25-4-Nhâm Dần), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng đến Đài hỏa táng thành phố Nha Trang trà-tỳ.
 

BAN TỔ CHỨC TANG LỄ
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC THANH

 • Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;
 • Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk;
 • Nguyên Ủy viên Ban Giác dục Phật giáo Trung ương GHPGVN;
 • Nguyên Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN;
 • Nguyên Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk;
 • Nguyên Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đắk Lắk;
 • Nguyên Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN tỉnh Đắk Lắk;
 • Phó Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ;
 • Trị sự Trưởng Giáo đoàn II Hệ phái Khất sĩ;
 • Trụ trì Tịnh xá Ngọc Nguyên, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
I. BAN CHỨNG MINH:
Hòa thượng Thích Giác Tường
Ủy viên Ban thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn,
Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Hòa thượng Thích Giác Toàn        
Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN
Trưởng Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái.
Hòa thượng Thích Giác Chí
Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk.
Hòa thượng Thích Giác Dũng
Giáo Phẩm Hệ phái Khất sĩ.
Chứng minh Ban Tri sự Giáo đoàn II.

II. BAN TỔ CHỨC TANG LỄ:
Trưởng Ban:  Hòa thượng Thích Châu Quang,
Ủy viên HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk..
Phó Trưởng ban Thường trực: Hòa thượng Thích Giác Sơn,
Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận
Phó Trị sự Trưởng Thường trực GĐ II
Phó Trưởng ban điều hành:
Hòa thượng Thích Giác Minh
Giáo Phẩm Hệ phái Khất Sĩ
Phó Trị sự trưởng GĐ II
Phó Trưởng ban:  Hòa thượng Thích Giác Tiến
Ủy viên HĐTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk
Phó Trưởng ban:  Thượng Tọa Thích Giác Kim
 Phó Trụ trì Tịnh xá Ngọc Nguyên
Ủy viên: Hòa thượng Thích Giác Hạnh
Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông
Phó Trị sự trưởng GĐ II.
Thượng tọa Thích Hải Thông
 Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk.
Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Đắk Lắk.
Thượng tọa Thích Giác Phổ
 Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk.
Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đắk Lắk.
Thượng tọa Thích Hải Định
Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Đắk Lắk.
Thượng tọa Thích Giác Trực
Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định
Phó Trị sự trưởng GĐ II.
Đại đức Thích Nguyên Huấn
Trưởng ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Đắk Lắk.
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Buôn Ma Thuột
Thư ký :  Đại đức Thích Minh Phương
 Chánh thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk.
Phó Thư ký :  Đại đức Thích Giác Phước
Chánh thư ký Ban Trị sự Giáo đoàn II
Thủ Quỹ :  Ni Sư Thích Nữ Mai Liên
  Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk.

                                                                                                 BAN TỔ CHỨC
Các Tiểu ban

 1. Ban nội dung: HT Giác Minh; TT Giác Phổ; TT Giác Trực; ĐĐ: Giác Phước
 2. Ban nghi lễ: TT Hải Thông; TT Giác Mạnh; TT Giác Châu; ĐĐ Minh Đức
 3. Ban dẫn thỉnh: ĐĐ Minh Liêm; ĐĐ Minh Thúc ĐĐ Minh Vân
 4. Ban tiếp tân: HT Giác Sơn; HT Giác Minh; HT Giác Tiến; TT Giác Kim; TT Giác Phổ; TT Giác Trực; ĐĐ Nguyên Huấn; ĐĐ Hải Nguyện; ĐĐ Giác Kiến
 5. Ban trang trí: Nhóm Phật tử Buôn Ma Thuột
 6. Ban tiếp lễ:TK Minh Thảo; TK Minh Phục; SC Liên Như; Phật tử Ngọc Đức
 7. Ban thông sự: ĐĐ Giác Khương; ĐĐ: Giác Quân; ĐĐ: Giác Đoan.
 8. Ban xướng ngôn: ĐĐ Nguyên Huấn; ĐĐ: Minh Nhẫn; ĐĐ: Minh Tuế; ĐĐ: Minh Hưng
 9. Ban phụ trách sổ tang: ĐĐ Minh Liêm; ĐĐ Minh Thúc; TK Minh Nhân
 10. Ban hầu kim quan: ĐĐ Minh Trí; ĐĐ Minh Trung
 11. Ban trật tự: ĐĐ Giác Thăng; ĐĐ Giác Thuyết; Phật tử Thiện Mẫn; Phật tử Thiện Sơn
 12. Ban thị giả: ĐĐ Minh Đức; ĐĐ Minh Vân
 13. Ban trai soạn: Chư Ni Tịnh xá Ngọc Ban
 14. Ban trà nước: Nhóm cô Xuân
 15. Ban truyền thông: ĐĐ: Nguyên Huấn; Đông Triều; Phúc Quý
 16. Ban y tế: Phật tử Nhuận Hòa

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC THANH

Ngày 21.4 Nhâm Dần (Thứ Bảy 21/05/2022)
8 giờ: Lễ nhập Kim quan
9 giờ: Lễ Thọ Tang
10 giờ: Lễ viếng
11 giờ: Lễ cúng ngọ - cung tiến Giác linh
14 giờ: Lễ viếng
18 giờ: Ngồi thiền – Tụng Kinh
Ngày 22.4 Nhâm Dần (Chủ Nhật 22/05/2022)
7 giờ: Lễ viếng
11 giờ: Lễ cúng ngọ - cung tiến Giác linh
14 giờ: Lễ viếng
18 giờ: Ngồi thiền – Tụng Kinh
Ngày 23.4 Nhâm Dần (Thứ hai 23/05/2022)
7 giờ: Lễ viếng
11 giờ: Lễ cúng ngọ - cung tiến Giác linh
14 giờ: Lễ viếng
18 giờ: Ngồi thiền – Tụng Kinh
Ngày 24.4 Nhâm Dần (Thứ ba 24/05/2022)
7 giờ: Lễ viếng
11 giờ: Lễ cúng ngọ - cung tiến Giác linh
14 giờ: Lễ viếng
18 giờ: Ngồi thiền – Tụng Kinh
Ngày 25.4 Nhâm Dần (Thứ tư 25/05/2022)
5 giờ 30: Lễ truy niệm (có chương trình riêng)
7 giờ: Lễ phất trần di quan.

Chia sẻ với bạn bè qua: