910 176
Tin Tức » Tin Khác
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 02:49:00 19-04-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Cáo Phó: Đại đức Thích Nhuận Đài - UV TT BTS PG tỉnh Đắk Lắk, Đặc trách Phật giáo huyện M'Đrắk

Cáo Phó: Đại đức Thích Nhuận Đài - UV TT BTS PG tỉnh Đắk Lắk, Đặc trách Phật giáo huyện MDo bệnh duyên, Đại đức đã thu thần viên tịch vào lúc 09h00' ngày 18/04/2022 (nhằm ngày 18/3/Nhâm Dần) tại chùa Khánh Sơn, 73 Nguyễn tất Thành, thị trấn huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TRỊ SỰ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                      Đắk Lắk, ngày 18 tháng 03 năm 2022
 
CÁO PHÓ
 
 • Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk;
 • Môn đồ Pháp quyến, thế quyến vô cùng thương tiếc báo tin:
ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN ĐÀI
 • Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk
 • Uỷ viên Đặc trách Phật giáo huyện M'Đrắk
 • Đại biểu Hội Đồng Nhân dân huyện M'Đrắk khóa XI - XII
 • Trụ trì chùa Khánh Sơn, thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.
Do bệnh duyên, Đại đức đã thu thần viên tịch vào lúc 09h00' ngày 18/04/2022 (nhằm ngày 18/3/Nhâm Dần) tại chùa Khánh Sơn, 73 Nguyễn tất Thành, thị trấn huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.
*Trụ thế        : 44 năm
*Hạ lạp          : 22 năm
 • Lễ Nhập quan cử hành vào lúc 19h00, ngày 18/04/2022 (nhằm ngày 18/3/Nhâm Dần).
 • Kim quan Đại đức được an trí tại chùa Khánh Sơn.
 • Lễ viếng bắt đầu từ lúc 07 giờ 00, ngày 19/04/2022 (nhằm ngày 19/03/Nhâm Dần).
 • Lễ Truy niệm được cử hành vào lúc 06h00, ngày 21/04/2022 (nhằm ngày 21/03/ Nhâm Dần), sau đó cung tống Kim quan Đại đức - Trà tỳ tại đài hoả táng Nha Trang.
NAY CÁO PHÓ
TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐẮK LẮK
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
  TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ

    ( Đà KÝ )
  HT. THÍCH CHÂU QUANG


 
BAN TỔ CHỨC
LỄ TANG ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN ĐÀI
 1. Ban Chứng minh:
 • Hòa thượng Thích Giác Chí
 • Hòa thượng Thích Châu Quang  
 1. Ban Lễ Tang:
Trưởng ban                    : Hòa thượng Thích Giác Tiến
Phó Trưởng ban             : Thượng tọa Thích Hải Thông
Phó Trưởng ban             : Thượng tọa Thích Nhuận Trí
Phó Trưởng ban ĐH      : Thượng tọa Thích Trí Nghĩa
Thư ký                           : Đại đức Thích Minh Phương
Ủy viên                          : Đại đức Thích Nguyên Huấn
Đại đức Thích Hải Nguyện
Đại đức Thích Huyền Quang Thiện
Chư tôn đức Ủy viên Ban Thường trực ban Trị sự  GHPGVN tỉnh Đắk Lắk.
Chư Tôn đức Tổ đình Thiên Đức – Bình Định
Ban Hộ trì Tam bảo chùa Khánh sơn.
Thế quyến  : Phật tử Chúc Di – Nguyễn Cương (thân phụ cố Đại đức)
 
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG
ĐẠI ĐỨC THÍCH NHUẬN ĐÀI
Tổ chức tại Chùa Khánh Sơn – Thị trấn M’drắk, huyện M’drắk, Đắk Lắk
------
Ngày 18 tháng 03 năm Nhâm Dần (18/04/2022)
 • 19h00: Lễ Nhập quan
 • 19h30: Lễ Khai kinh bạch Phật
            Lễ Thọ tang
 • 21h00: Chỉ tịnh
Ngày 19 tháng 03 năm Nhâm Dần (19/04/2022)
 • 04h00: Thỉnh Đại hồng chung – Công phu khuya
 • 06h00: Tảo thực
 • 06h30: Lễ Dâng trà
 • 07h00: Lễ viếng
 • 10h00: Cúng ngọ Cung tiến Giác linh
 • 11h15: Ngọ trai
 • 13h30: Lễ viếng
 • 17h15: Dược thực
 • 19h00: Thời khóa Tịnh độ
 • 21h00: Chỉ tịnh
Ngày 20 tháng 03 năm Nhâm Dần (20/04/2022)
 • 04h00: Thỉnh Đại hồng chung – Công phu khuya
 • 06h00: Tảo thực
 • 06h30: Lễ Dâng trà
 • 07h00: Lễ viếng
 • 10h00: Cúng ngọ Cung tiến Giác linh
 • 11h15: Ngọ trai
 • 13h30: Lễ viếng
 • 15h00: Thỉnh Giác linh Lễ Phật – Yết tổ
 • 16h00: Chẩn thí
 • 17h15: Dược thực
 • 19h00: Thời khóa Tịnh độ
 • 21h00: Chỉ tịnh
Ngày 21tháng 03 năm Nhâm Dần (21/04/2022)
 • 04h00: Thỉnh Đại hồng chung – Công phu khuya
 • 05h00: Tảo thực
 • 06h00: Lễ Triêu điện
 • 06h30: Lễ Truy niệm 
 Cung thỉnh Kim quan thăng thượng giá
 Lễ Trà tỳ
 Lễ thỉnh Giác linh An vị
Hoàn mãn

 


 
Chia sẻ với bạn bè qua: