1010 261
Tin Tức » Tin Khác
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 13:41:25 28-10-2021 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Cáo phó: Đại đức Thích Nguyên Thắng - UV TT BTS PG tỉnh Đắk Lắk, Trưởng BTS PG huyện Krông Năng viên tịch

Cáo phó: Đại đức Thích Nguyên Thắng - UV TT BTS PG tỉnh Đắk Lắk, Trưởng BTS PG huyện Krông Năng viên tịchDo bệnh duyên, Đại đức đã thu thần viên tịch vào lúc 13h15' ngày 28/10/2021 (nhằm ngày 23/9/Tân Sửu) tại chùa Phúc Long, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐAK LAK
BAN TRỊ SỰ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------
        Đak Lak, ngày 28 tháng 10 năm 2021

 
CÁO PHÓ

- Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk;
- Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Đắk Lắk;

- Ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Năng;
- Môn đồ Pháp quyến, thế quyến vô cùng thương tiếc báo tin:

ĐẠI ĐỨC THÍCH NGUYÊN THẮNG

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk;
- Phó ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Đắk Lắk;
- Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Năng;
- Trụ trì chùa Kim Quang, xã Phú Xuân, huyện K rông Năng, tỉnh Đắk Lắk.


Do bệnh duyên, Đại đức đã thu thần viên tịch vào lúc 13h15' ngày 28/10/2021 (nhằm ngày 23/9/Tân Sửu) tại chùa Phúc Long, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
                        *Trụ thế        : 40 năm
                        *Hạ lạp         : 17 năm
- Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 20h00, ngày 28/10/2021 (nhằm ngày 23/9/Tân Sửu).
- Kim quan Đại đức sẽ được đưa về tôn trí tại chùa Kim Quang, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.
- Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 14h00, ngày 31/10/2021 (nhằm ngày 26/9/Tân Sửu), sau đó cung tống Kim quang Đại đức nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Kim Quang, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh

Nay Cáo phó
 TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐẮK LẮK
BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG GHPGVN TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN KRÔNG NĂNG
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
  TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ

                        ( Đà KÝ )
  HT. THÍCH CHÂU QUANG


 
Chia sẻ với bạn bè qua: