310 297
Tin Tức » Tin Khác
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 07:34:49 10-01-2021 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Cáo Bạch cố Thượng tọa Thích Giác Sỹ

Cáo Bạch cố Thượng tọa Thích Giác SỹMôn đồ Pháp quyến vô cùng thương tiếc báo tin: Thượng tọa Thích Giác Sỹ viên tịch lúc 2h15 ngày 10 tháng 1 năm 2021 (Nhằm ngày 28 tháng 11 năm Canh Tý). Trụ thế: 73 năm. Hạ lạp: 28 năm.

Chia sẻ với bạn bè qua: