710 182
Tin Tức » Đại hội Phật Giáo
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 23:47:11 27-10-2021 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Nhiệm kỳ đánh dấu sự phát triển của Phật giáo Buôn Hồ 

Nhiệm kỳ đánh dấu sự phát triển của Phật giáo Buôn Hồ Thị xã Buôn Hồ là đô thị trung tâm có vai trò là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kĩ thuật của khu vực phía Bắc tỉnh Đắk Lắk. Trong những năm qua, đời sống tín ngưỡng của bà con Phật tử luôn hướng về lời dạy của Đức Thế Tôn đang dần phát triển song hành cùng sự phát triển lớn mạnh của Thị xã. 

Để thực hiện chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ (2017-2021), Ban Trị sự GHPGVN thị xã Buôn Hồ đã vận dụng trí tuệ tập thể, thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, liên hệ chặt chẽ với Chính quyền, Mặt trận các cấp. Bên cạnh đó, sự ủng hộ đến từ các Tự Viện, sự hưởng ứng nhiệt thành đông đảo Phật tử nên công tác Phật sự đạt được những thành tựu tốt đẹp. 

Với 13 Tự Viện chính thức đã tập hợp một số lượng Phật tử đông đảo với 14.964 Phật tử. Bên cạnh các công tác Tăng sự, Nghi lễ, Văn hóa thì công tác Hoằng pháp, Hướng dẫn phật tử, Từ thiện, Xây dựng đạt được những thành tựu to lớn. Cụ thể, công tác Hoằng pháp và Hướng dẫn Phật tử diễn ra thường xuyên với hình thức đa dạng ở các Tự Viện. Trong nhiệm kỳ qua, công tác Từ thiện xã hội đã huy động đóng góp từ nhiều nguồn lực với tổng số tiền 15.406.045.000đ (Mười lăm tỷ, bốn trăm lẻ sáu triệu, không trăm bốn mươi lăm đồng). Số tài chính để xây dựng, trùng tu, sửa chữa các Tự Viện là 97.300.000.000đ (Chín mươi bảy tỷ, bảy trăm triệu đồng). 

Những thành tựu to lớn mà Phật giáo thị xã Buôn Hồ đạt được trong nhiệm kỳ (2017-2021) thể hiện sự hòa hợp, đoàn kết, ý chí cùng với lòng nhiệt huyết của Thường trực Ban Trị sự thị xã, chư Tăng Ni, Phật tử ở các cơ sở Tự Viện. Trong nhiều yếu tố làm nên thành tựu thì sự hòa hợp là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng tạo nên nội lực cho sự phát triển của Phật giáo thị xã Buôn Hồ. 

Kế thừa nền tảng phát triển vững chắc được bồi đắp từ các nhiệm kỳ đã qua, tin tưởng trong thời gian sắp tới, Đại hội Đại biểu Phật giáo thị xã Buôn Hồ nhiệm kỳ 4 (2021-2026) sẽ mang lại một diện mạo mới hơn cùng với những thành tựu quan trọng cho Phật giáo thị xã Buôn Hồ. Phát huy mạnh mẽ hơn nữa lý tưởng cao cả của Phật giáo, góp phần kiến tạo Tịnh độ nhân gian, đem lại hạnh phúc an lạc cho cuộc đời, hoàn thành sứ mạng và trọng trách mà Giáo hội cấp trên giao phó.

Một số hình ảnh tiêu biểu của Phật giáo Buôn Hồ trong nhiệm kỳ 2016-2021:


Ban TT-TT PG Đắk Lắk

Chia sẻ với bạn bè qua: