110 721
Đông Triều. 10:34:11 13-05-2016 (GMT+7) -- Lượt xem: 5554.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

THÔNG TƯ “V/v Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2560 – DL. 2016

THÔNG TƯ

“V/v Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2560 – DL. 2016Hân hoan cùng niềm vui chung với Tăng Ni, Phật tử trên toàn thế giới về ngày Đại Lễ Phật đản, đã được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là ngày Lễ hội văn hoá thế giới của Liên Hiệp Quốc.

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH DAK LAK
BAN TRỊ SỰ
---------
Số: 79/TT-BTS
                                     
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
 
        Dak Lak, ngày 08 tháng 5 năm 2016
  
THÔNG TƯ
“V/v Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2560 – DL. 2016"
 

Kính gởi:
                    -Các Ban, Phân ban trực thuộc Ban Trị sự tỉnh,       
                    -Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã,
                    -Chư vị Đặc trách Phật giáo tại các huyện,
                    -Chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì,
-Ban Hộ tự các Tự viện,        
-Chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni
và Phật tử trong toàn tỉnh.

Kính thưa quý Vị,
Hân hoan cùng niềm vui chung với Tăng Ni, Phật tử trên toàn thế giới về ngày Đại Lễ Phật đản, đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là ngày Lễ hội văn hoá thế giới của Liên Hiệp Quốc.
-Để chào mừng Đại lễ Phật đản, Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ban hành Thông bạch số: 025/2016/TB-HĐTS ngày 07/3/2016, V/v Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2560 – DL. 2016.
-Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 24/3/2016 của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Dak Lak chủ đề triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2560-DL. 2016.
-Căn cứ Công văn số: 148/SNV-BTG ngày 05/5/2016 của Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh Dak Lak, V/v Tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2560 – DL. 2516.                     
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Dak Lak kính thông tư đến quý Ban, Phân ban; Ban Trị sự Huyện, Thị, quý vị Đặc trách Phật giáo Huyện; chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni Trụ trì, Ban Hộ tự các Tự viện cùng toàn thể Phật tử trong toàn tỉnh với nội dung như sau:
I- CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
A- Ban Tổ chức:
Chứng minh:                    Hòa thượng Thích Giác Thanh.
Trưởng ban:                     Thượng tọa Thích Châu Quang.
Phó Trưởng ban:              Các vị Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN                 tỉnh và Đại đức Thích Hải Thông.
Thư ký:                            Đại đức Thích Quảng Tuệ.
Thủ quỹ:                          Sư cô TN. Khánh Đức.
Ủy viên: Các Trưởng Ban, Phân Ban chuyên ngành/Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Các Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Huyện, Thị xã; Các vị Đặc trách Phật giáo các Huyện trong tỉnh.
B- Địa điểm tổ chức Lễ đài chính thức:
01- TP. Buôn Ma Thuột:      Chùa Sắc tứ Khải Đoan - TP. BMT,
        Chứng minh:                 Hòa thượng Thích Giác Thanh.
02- Huyện Krông Pak:          Chùa Phước An - TT. Phước An,     
        Chứng minh:                Đại đức Thích Giác Ngộ.        
03- Thị xã Buôn Hồ:             Chùa An Lạc - phường An Lạc,
        Chứng minh:                 Đại đức Thích Quảng Đàm.
04- Huyện Cư M’gar:           Chùa Hoa Nghiêm - TT. Quảng Phú,
        Chứng minh:                 Đại đức Thích Minh Đăng.
05- Huyện Krông Năng:       Chùa Kim Quang - TT. Krông Năng,
        Chứng minh:                 Đại đức Thích Thanh trực.
06- Huyện Krông Ana:                   Chùa Thiện Đức - TT. Buôn Trấp,
        Chứng minh:                 Đại đức Thích Quảng Tuệ.
07- Huyện Krông Bông:       Chùa Phước Niệm - xã Cư Kty,
        Chứng minh:                 Đại đức Thích Giác Hiệp.
08- Huyện Ea Kar:                Chùa Quán Thế Âm - xã Ea Kmút,
        Chứng minh:                 Đại đức Thích Minh Giáo.
09- Huyện Ea H’leo:             Chùa Phước Viên-xã Ea Ral,
        Chứng minh:                 Đại đức Thích Minh Lợi.
10- Huyện Cư Kuin              Chùa Từ Quang - xã Ea Hu,
        Chứng minh:                 Đại đức Thích Tâm Từ.
11- Huyện Lak:                     Chùa Quảng Trạch - xã Dak Liêng,
        Chứng minh:                 Đại đức Thích Nhuận Độ.
12- Huyện M’dak:                Chùa Khánh Sơn - TT. M'drak,
        Chứng minh:                 Đại đức Thích Nhuận Đài.
13- Huyện Buôn Đôn:          Chùa Pháp Vân - xã Tân Hòa,
        Chứng minh:                 Đại đức Thích Minh Huệ.
14- Huyện Krông Buk          NPĐ Thiện Hòa - xã Cư Kpô,
        Chứng minh:                 Đại đức Thích Quảng Đàm.
15- Huyện Ea Súp:               Niệm Phật đường Diệu Pháp - xã Ea Lê.
        Chứng minh:                 Đại đức Thích Pháp Huệ.
C – Thời gian tổ chức:
Công tác xây dựng, trang trí lễ đài, treo cờ, bandrol, biểu ngữ… đến cuối ngày 07/4 Bính Thân phải hoàn tất.
Ngày Mùng 8 đến Rằm tháng 4 năm Bính Thân (14/5 - 21/5/2016):
-Ngày Mùng 8 tháng 4 năm Bính Thân: Cử hành Lễ tắm Phật và khai mạc Tuần Đại lễ Phật đản,
-Khai kinh luân phiên tụng niệm và nghe thuyết pháp do Ban Hoằng pháp Tỉnh Giáo hội thuyết giảng.
-Tùy theo điều kiện thuận tiện, chư Tăng Ni Trụ trì, Ban Hộ tự các đơn vị cơ sở tổ chức cử hành Đại lễ Phật đản tại đơn vị mình các ngày trong Tuần Đại lễ Phật đản (thời gian hành lễ không trùng hợp với thời gian hành lễ chính thức tại các Lễ đài chính trong Huyện, Thị Giáo hội), nếu đơn vị cơ sở chưa có Tăng Ni Trụ trì chứng minh, Ban Hộ tự có thể trình với Ban Trị sự huyện thị hoặc vị Đặc trách Phật giáo huyện để xin cung thỉnh Tăng về chứng minh Đại lễ.
Ngày Rằm tháng Tư năm Bính Thân (ngày 21/5/2016): 05 giờ, toàn thể Tăng Ni và Phật tử vân tập về lễ đài chính tại TP. Buôn Ma Thuột và các Huyện, Thị Giáo hội cử hành lễ chính thức theo chương trình thống nhất cả nước.
D- Chương trình Lễ chính thức: 15/4 Bính Thân (21/5/2016):
-04 giờ 00: Tất cả các Chùa, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường cử ba hồi chuông trống Bát nhã rướt lễ Đản sanh,
-05 giờ 00: Tăng Ni và Phật tử vân tập về Lễ đài chính,
-06 giờ 00: Chính thức cử hành Đại lễ Phật đản theo chương trình thống nhất cả nước:
1- Tuyên bố lý do, chương trình hành lễ, giới thiệu thành phần Đại biểu tham dự,
2- Tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL. 2560 của Đức Pháp chủ GHPGVN,
3- Diễn văn Đại lễ Phật đản PL. 2560 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN,
4- Phát biểu của đại diện Ủy ban hoặc UB.MTTQ Tỉnh, Thành phố; Huyện, Thị xã.
5- Cử hành Nghi lễ cúng dường Đại lễ Phật đản:
-Cử ba hồi chuông trống Bát nhã,
-Niệm hương,
-Toàn thể đạo tràng nhập Từ bi quán,
-Dâng hoa cúng dường Phật đản,
-Nghi thức tụng niệm,
-Hồi hướng,
-Thả chim bồ câu và bong bóng,
6- Cảm tạ của Ban Tổ chức.
II- NỘI DUNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN:
Trong ngày Đại lễ Phật đản, các văn kiện và biểu ngữ được sử dụng thống nhất trong Đại lễ như sau:
A. Văn kiện:
1. Thông điệp Phật đản PL. 2560 của Đức Pháp chủ  GHPGVN.
2. Diễn văn Đại Lễ Phật đản PL. 2560 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
3. Bài giảng "Ý nghĩa Phật đản” của Ban Hoằng pháp Trung ương.
B. Các biểu ngữ:
1. Biểu ngữ chính: Kính mừng Đại Lễ Phật đản PL. 2560 - DL. 2016.
2. Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.
3. Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường Chư Phật.
III- HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN:
01- Treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, ban ron, biểu ngữ; treo pa nô, làm quyền môn, thiết lập vườn Lâm tỳ ni; thiết trí lễ đài, kết hoa, lồng đèn, bong bóng tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN Huyện, Thị xã và Tự viện. Nếu những hình thức trên được thực hiện ngoài Trụ sở và Tự viện, Ban Trị sự GHPGVN Huyện, Thị xã phải xin phép Ủy ban Nhân dân Huyện, Thị xã; các Tự viện phải xin phép với Ủy ban Nhân dân Phường, xã, thị trấn.
02- Các tư gia Phật tử được thiết lập bàn thờ; trang trí mô hình Phật đản, kết hoa, lồng đèn, bong bóng; treo biểu ngữ Kính mừng Đại Lễ Phật đản PL. 2560 – DL. 2016, cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo trong sân nhà, tại cổng ngỏ và 2 bên tường rào của nhà mình.
Để việc treo cờ được trang nghiêm: cờ Tổ quốc treo bên tay trái, cờ Phật giáo bên tay phải (tính từ ngoài nhìn vào).
03- Ban Hoằng pháp tỉnh Dak Lak đến thuyết pháp tại các Lễ đài chính và các đơn vị cơ sở trong tỉnh.
04- Ban Hoằng pháp tỉnh Dak Lak tổ chức thi Hái hoa giáo lý tại Chùa Sắc tứ Khải Đoan.
05- Tổ chức Hội hoa đăng, Phóng sinh đăng trên sông hồ nơi có điều kiện.
06- Gia đình Phật tử tổ chức Văn nghệ, đóng trại từ ngày Mùng 8 đến Rằm tháng Tư năm Bính Thân (14/5 – 21/5/2016) để phục vụ Đại lễ Phật đản tại Chùa Trụ sở Thị, Huyện Giáo hội và các đơn vị cơ sở trong toàn tỉnh.
07- Tổ chức các điểm ẩm thực chay, để quần chúng hóa Đại lễ Phật đản.
08- Tổ chức niêm nhang và đặt vòng hoa tưởng niệm tại các Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, huyện, xã.
09- Tổ chức ủy lạo cứu tế, thăm viếng những đồng bào khó khăn; tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, các cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, người khuyết tật, trại dưỡng lão ... để mang Thông điệp từ bi của đạo Phật đến với mọi người.
10- Đăng ký với Đài phát thanh, truyền hình thực hiện đưa tin và hình ảnh về Chương trình văn nghệ mừng Đại lễ Phật đản PL 2560 - DL. 2016.
Chương trình tổ chức Tuần Đại lễ Phật đản PL. 2560-DL.2016
tại TP. Buôn Ma Thuột:
Ngày 08/4 Bính Thân (14/5/2016) tại Chùa Sắc tứ Khải Đoan:
-08 giờ 00: Lễ Khai mạc Tuần Đại lễ Phật đản,
-09 giờ 00: Lễ tắm Phật.
Ngày 09/4 Bính Thân (15/5/2016):
-08 giờ 00 -12 giờ 00: Hội thi hái hoa giáo lý:
-Địa điểm: Chùa Sắc tứ Khải Đoan,
-Thành phần dự thi: Cư sĩ Phật tử, Đoàn sinh Gia đình Phật tử và Đoàn, Chúng Thanh Thiếu niên Phật tử.
-Số lượng: Mỗi Tự viện cử từ 10 đến 30 Phật tử dự thi.
-15 giờ 00 - 17 giờ 00: Diễu hành xe đạp Hoa, 100 chiếc,
Ngày 13/4 Bính Thân (19/5/2016): Từ 17 giờ đến 19 giờ diễu hành xe Hoa, 16 chiếc,
Ngày 14/4 Bính Thân (20/5/2016):
-08 giờ 00: Ban Trị sự niêm hương tưởng niệm tại nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh,
-Từ 17 giờ đến 19 giờ diễu hành xe Hoa, 14 Chùa thực hiện 16 chiếc.
Điều hành diễu hành xe hoa và xe đạp hoa: Do Đại đức Thích Nguyên Huấn, trú xứ Chùa Sắc tứ Khải Đoan đảm trách.
Ngày 15/4 Bính Thân (21/5/2016):
-06 giờ 00: Chính thức cử hành Đại lễ Phật đản tại lễ đài Chùa Sắc tứ Khải Đoan,
IV- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
Trên cơ sở Thông tư hướng dẫn của Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh, Ban Trị sự và các vị Đặc trách Phật giáo các Huyện, Thị Giáo hội triệu tập các đơn vị trực thuộc để triển khai, phân công, phân nhiệm để công tác tổ chức đạt kết quả cao nhất.
Ban Trị sự và quý vị Đặc trách Phật giáo các Huyện, Thị Giáo hội; Ban Hộ tự các Tự viện làm Tờ trình (gồm các chi tiết: Quý danh Giảng sư về thuyết pháp, Chương trình Văn nghệ, Hội hoa đăng, Phóng sinh đăng, Ẩm thực chay, GĐPT cắm trại vv) gửi Ủy ban Nhân dân và Phòng Nội vụ huyện, thị xã; Các đơn vị cơ sở trình Đơn kính gởi Ủy ban Nhân dân Thị trấn, Xã, Phường để được giúp đỡ.
Về tham dự Đại lễ tại Lễ đài chính, Trụ trì/Ban Hộ tự các Tự viện có trách nhiệm hướng dẫn Phật tử từ đơn vị đến Lễ đài chính theo quy định sau:
-Tổ chức đi hai hàng, dẫn đầu là giáo kỳ và biểu ngữ: “Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản  PL. 2560 - DL. 2016”,  
-Số lượng:                    50 Phật tử trở lên.
-Nam:                           Mặc âu phục hay quốc phục chỉnh tề.
-Nữ:                              Mặc áo dài truyền thống.
-Gia đình Phật tử:        Mặc đồng phục của tổ chức.
-Phật tử Dân tộc:         Mặc y phục truyền thống của Dân tộc mình.
-Đoàn đi sát bên tay phải để đảm bảo an toàn giao thông.
-Mỗi đơn vị có một bảng tên đơn vị để tiện việc Ban tổ chức sắp xếp.
Sau Đại lễ Phật đản, ngày 18/4 Bính Thân các đơn vị Huyện, Thị Giáo hội và cơ sở báo cáo thành quả tổ chức Đại lễ về Văn phòng Ban Trị sự để tổng kết.
Trong quá trình tổ chức Đại lễ, đơn vị nào có gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh, để kịp thời có hướng giải quyết.
Số điện thoại:
-Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh:                      05003858649.
-Thượng tọa Thích Giác Tiến - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, kiêm Phó Trưởng ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tỉnh:    0906595858.
-Đại đức Thích Quảng Tuệ - Chánh Văn phòng Ban Trị sự kiêm Thư ký Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tỉnh:                                            0914290577.
Vì tầm quan trọng của ngày Đại lễ, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh kính mong Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni; Các Ban, Phân ban trực thuộc; Ban Trị sự Huyện, Thị Giáo hội; chư vị Đặc trách Phật giáo; Ban Hộ tự Tự viện, cùng toàn thể Phật tử phát tâm cúng dường công sức, trí tuệ, tịnh tài, tịnh vật và tổ chức Tuần Đại lễ Phật đản PL. 2560 - DL. 2016 trang trọng, tiết kiệm, bảo đảm an toàn trật tự để Đại lễ được thành tựu viên mãn cúng dường ngày Đức Từ phụ Đản sanh.
Kính chúc toàn thể quý vị một mùa Phật đản an lành trong ánh hào quang của Đức Từ phụ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát Ma ha tát.

 Nơi nhận:                                                      
-Như kính gởi,
      “Để thực hiện”
-Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo tỉnh),
-UBND thành phố và các huyện, thị xã               -UBND phường Thống Nhất, TP.BMT
      “Để kính tường và giúp đở”
-Lưu VT-BTS.                        
                                 
 
TM. BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ
BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
TRƯỞNG BAN
 
 ( Đã ký )
 
Thượng tọa Thích Châu Quang

                                                         
 
 
 

Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke754701
Tổng số truy cập : 754701
Người đang online : 292
Tổng số trang được xem : 9681650