510 994
Admin. 21:14:53 15-05-2014 (GMT+7) -- Lượt xem: 4146.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

THÔNG TƯ V/v Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản (Vesak) PL. 2558 – DL. 2014

THÔNG TƯ V/v Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản (Vesak) PL. 2558 – DL. 2014Để chào mừng Đại lễ Phật đản (Vesak) PL. 2558 – DL. 2014 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức trọng thể tại Cố đô Hoa Lư - Trung tâm Phật giáo Tràng An, chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH DAK LAK
BAN TRỊ SỰ
---------
Số  57  /TT-BTS
                                     
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------
 
            Dak Lak, ngày 18 tháng 3 năm 2014
  
THÔNG TƯ
“V/v Hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản (Vesak) PL. 2558 – DL. 2014"

 
Kính gởi:
                         -Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện, thị xã,
                         -Chư vị Đại diện Phật giáo tại các huyện,
                         -Chư Tôn đức Trụ trì; Ban Đại diện/Ban Hộ tự,         
                         -Chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng Ni và Chư Phật tử trong toàn tỉnh.

Hân hoan cùng niềm vui chung với Tăng Ni, Phật Tử trên toàn thế giới về ngày Đại Lễ Phật đản (Vesak) đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là ngày Lễ hội văn hoá thế giới của Liên Hiệp Quốc (Nghị quyết số 54/115 ngày 15/12/1999).
Để chào mừng Đại lễ Phật đản (Vesak) PL. 2558 – DL. 2014 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức trọng thể tại Cố đô Hoa Lư - Trung tâm Phật giáo Tràng An, chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình.
-Căn cứ Thông bạch số 011/TB/HĐTS ngày 21/01/2014 của Hội đồng Trị sự GHPGVN V/v Hướng dẫn tổ chức Đại Lễ Phật Đản (Vesak) PL. 2558 – DL. 2014.
-Căn cứ phiên họp của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Dak Lak ngày 15/2/2014 V/v Chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật đản (Vesak) PL. 2558 – DL. 2014
Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Dak Lak kính thông tư đến quý Ban Trị sự, quý Đại diện Phật giáo, Ban Đại diện/Ban Hộ tự, Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại đức, Tăng Ni Trụ trì các Chùa, Tịnh xá, Tịnh thất Niệm Phật đường cùng toàn thể Phật tử trong tòan tỉnh với nội dung như sau:
 
I - CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
A- Ban Tổ chức:
Chứng minh:                      Hòa thượng Thích Giác Thanh.
Trưởng ban:                       Thượng tọa Thích Châu Quang,
Phó Trưởng ban:                 Hòa thượng Thích Giác Chí,
           “                              Thượng tọa Thích Giác Tiến,
           “                              Đại đức Thích Trí Minh,
           “                              Đại đức Thích Giác Ngộ.
           “                              Đại đức Thích Hải Thông,
           “                              Đại đức Thích Quảng Đàm,
           ”                              Đại đức Thích Minh Đăng,
           “                              Đại đức Thích Nguyên Thắng,                                           
Thư ký:                              Đại đức Quảng Tuệ.
Thủ quỹ:                             Sư cô TN. Khánh Đức.
Ủy viên:                             Thượng tọa Thích Đồng Chi,
          “                              Đại đức Thích Hải Định,
          “                              Đại đức Thích Giác Kiến,                                                  
          “                              Đại đức Thích Viên Trí,                                                    
          “                              Đại đức Thích Minh Giáo,                                                 
          “                              Đại đức Thích Nhuận Đài,                                                 
          “                              Đại đức Thích Tâm Từ,                                                     
          “                              Đại đức Thích Nhuận Độ,                                                  
          “                              Đại đức Thích Minh Huệ,                                                  
          “                              Ni sư TN. Chúc Tâm,                                                        
          “                              Ni sư TN. Nhàn Liên,                                                        
          “                              Sư cô TN. Tịnh Minh,                                                       
          “                              Cư sĩ Thiện Thông - Tạ Nam Trân,                                    
          “                              Cư sĩ Tâm Dinh - Phan Thành Vinh,                                  
          “                              Cư sĩ Nhuận Huyền - Thẩm Lé.
B -Địa điểm tổ chức lễ đài chính và Chư Tăng Ni chứng minh thuyết giảng :
01/ Lễ đài chính tại Tp Buôn Ma Thuột – Chùa Sắc tứ Khải Đoan,
Chứng minh:                Hòa thượng Thích Giác Thanh.
02/ Lễ đài chính tại Huyện Krông Pắc – Chùa Phước An,
Chứng minh:                Đại Đức Thích Giác Ngộ.
03/ Lễ đài chính tại TX Buôn Hồ– Chùa An Lạc,
Chứng minh:                Đại Đức Thích Quảng Đàm.
04/ Lễ đài chính tại Huyện Cư M’Gar– Chùa Hoa Nghiêm,
Chứng minh:                Đại Đức Thích Minh Đăng.
05/ Lễ đài chính tại Huyện Krông Năng– Chùa Kim Quang,
Chứng minh:                Đại Đức Thích Thanh Trực.
06/ Lễ đài chính tại Huyện Krông Bông– Chùa Phước Lâm,
Chứng minh:                Thượng tọa Thích Đồng Chi
07/ Lễ đài chính tại Huyện Ea Kar– Chùa Quán Thế Âm,
Chứng minh:                Đại Đức Thích Minh Giáo.
08/ Lễ đài chính tại Huyện Ea H’Leo– NPĐ Hoa Nghiêm,
Chứng minh:                Hòa Thượng  Thích Ngộ Nhẫn.
09/ Lễ đài chính tại Huyện Krông Ana– Chùa Thiện Đức,
Chứng minh:               Đại Đức Thích Viên Trí
10/ Lễ đài chính tại Huyện Lăk– Chùa Quảng Trạch,
Chứng minh:                Đại Đức Thích Nhuận Độ
11/ Lễ đài chính tại Huyện M’Drăk– Chùa Khánh Sơn,
Chứng minh:               Đại Đức Thích Nhuận Đài
12/ Lễ đài chính tại Huyện Cư Kuin – Chùa Từ Quang,
Chứng minh:               Đại Đức Thích Tâm Từ.
13/ Lễ đài chính tại Huyện Buôn Đôn– Chùa Pháp Vân,
Chứng minh:               Đại Đức Thích Minh Huệ.
14/ Lễ đài chính tại Huyện Ea Suóp– NPĐ Diệu Pháp,
Chứng minh:               Đại Đức Thích Pháp Huệ.
15/ Lễ đài chính tại Huyện Krông Buk– NPĐ Thiện Hòa,
Chứng minh:                Đại đức Thích Quảng Đàm-Trưởng ban Trị sự GHPGVN thị xã Buôn Hồ-Krông Buk cử Thành viên Ban Trị sự đến chứng minh.
C – Thời gian tổ chức:
Công tác xây dựng, trang trí lễ đài… đến cuối ngày 07/4 Âl phải hoàn tất.
Ngày Mồng 8 đến Rằm tháng 4 Âm lịch (06 – 13/5/2014):
-Ngày Mùng 8 tháng 4 Âl: Cử hành Lễ tắm Phật và khai mạc Tuần lễ Phật đản,
-Khai kinh luân phiên tụng niệm và nghe thuyết pháp do Ban Hoằng pháp Tỉnh Giáo hội thuyết giảng.
-Tùy theo điều kiện thuận tiện, Ban Đại diện các đơn vị cơ sở trình với UBND Xã/Thị trấn cử hành Đại lễ Phật đản tại đơn vị mình trong Tuần lễ Phật đản (thời gian hành lễ không trùng hợp với thời gian hành lễ chính thức tại các Lễ đài chính trong Huyện, Thị Giáo hội), nếu đơn vị cơ sở chưa có Tăng Ni Trụ trì chứng minh, có thể cung thỉnh Tăng Ni chính thức trong địa phương về chứng minh Đại lễ.
Ngày rằm tháng tư âm lịch (ngày 13/5/2014): 06 giờ, toàn thể Tăng Ni và Phật tử vân tập về lễ đài chính tại Tp. Buôn Ma Thuột và các Huyện, Thị Giáo hội cử hành lễ chính thức theo chương trình thống nhất cả nước.
 
 II - NỘI DUNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN:
Trong ngày Đại lễ Phật đản, các văn kiện và biểu ngữ được sử dụng thống nhất trong Đại lễ như sau:
A. Văn kiện:
1.Thông điệp Phật đản PL. 2558 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc.
2.Thông điệp Phật đản PL. 2558 của Đức Pháp chủ GHPGVN.
3.Diễn văn Đại Lễ Phật đản PL. 2558 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
4.Bài giảng của Ban Hoằng pháp Trung ương về "Ý nghĩa Phật đản” hoặc chủ đề của Đại lễ Phật đản: "Phật giáo góp phần thực hiện thành tựu các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc”.
B. Các biểu ngữ:
1.Biểu ngữ chính:
Kính mừng Đại Lễ Phật đản (Vesak) PL. 2558 – DL. 2014
Việt Nam, ngày 07 – 10 tháng 5 năm 2014
2.Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.
3.Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường Chư Phật.
 
III - HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN:
1-Các Chùa, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường: Thiết trí lễ đài, thiết lập vườn Lâm tỳ ni, treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, trang trí quyền môn, kết hoa, lồng đèn, bong bóng, treo cờ, biểu ngữ chào mừng Đại lễ Phật đản, trình với các cấp Chính quyền treo bandroll, banner, biểu ngữ tại các trục lộ chính đường vào Tự viện hoặc những nơi thích hợp.
2-Các tư gia Phật tử được thiết lập: bàn thờ, vườn Lâm Tỳ Ni, trang trí quyền môn, kết hoa, lồng đèn, bong bóng, treo biểu ngữ, cờ Phật giáo, cờ Tổ quốc. (treo cờ trên hai trụ cổng và hai bên hàng rào nhà, cờ Tổ quốc treo bên phải từ ngoài nhìn vào và treo cao hơn cờ Phật giáo khoảng 10 phân)
3-Tổ chức phóng sinh đăng trên sông hồ nơi có điều kiện.
4-Tổ chức diễn văn nghệ tại chùa Sắc tứ Khải Đoan (tối ngày Rằm tháng Tư) và các lễ đài chính trong Huyện Giáo hội, các cơ sở tự viện, thời gian do quý Ban chọn và xin phép Cơ quan chức năng Nghành Văn hóa.
5-Đăng ký kết hợp với đài phát thanh, truyền hình thực hiện đưa tin và các hình ảnh về Đại lễ Phật đản LHQ 2014 tại địa phương.
6-Tổ chức cho các đơn vị Gia đình Phật tử cắm trại phục vụ Đại lễ tại các Lễ đài chính và đơn vị cơ sở trong toàn tỉnh.
7-Thi giáo lý: Do Ban Hoằng pháp tỉnh Giáo hội tổ chức
-Chùa Phước Bình-huyện Krông Pak: Sáng ngày 04/5/2014 (Mùng 6 tháng 4 Âl), gồm các đơn vị Huyện dự thi: Krông Pak, Ea Kar, M’drak.
-TX. Ngọc Quang-TP. Buôn Ma Thuột: Sáng ngày 11/5/2014 (13 tháng 4 Âl) gồm các đơn vị Huyện dự thi: TP.Buôn Ma Thuột, Cư M’gar, Krông Ana, Buôn Đôn.
Các Lễ đài chính và Tự viện, Quý Ban chọn thời gian thích hợp để tổ chức.
8-Thuyết pháp: Trong Tuần Đại lễ Phật đản PL. 2558 - DL. 2014, Ban Hoằng pháp sẽ công cử Giảng sư về thuyết giảng tại các Tự viện trong tỉnh. Các đơn vị có nhu cầu, thông qua Ban Trị sự Huyện/Thị liên hệ với Ban Hoằng pháp:
-Đại đức Thích Trí Minh-Trưởng Ban Hoằng pháp                  Số ĐT: 0972563434
-Đại đức Thích Giác Phổ-Phó Trưởng Ban Thường trực BHP   Số ĐT: 0903982545
-Sư cô Thích nữ Minh Huyền- Thư ký Ban Hoằng pháp           Số ĐT: 0907184728
8-Diễu hành xe hoa, thời gian xe hoa diễu hành vào tối 13 và 14/4 âm lịch, lộ trình và số lượng xe hoa diễu hành tại Tp. Buôn Ma Thuột và các Huyện, Ban tổ chức Đại lễ tại Thành phố, Huyện, Thị Giáo hội phải đăng ký với Ủy ban Nhân dân và Công an sở tại.
9-Tổ chức các điểm ẩm thực chay để quần chúng hoá Đại Lễ Phật đản, khuyến  khích Tăng Ni, Phật tử gởi thiệp chúc mừng Đại lễ Phật Đản để lễ hội hoá và quần chúng hoá Đại lễ Phật Đản.
10-Tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ của Tỉnh, Huyện/Thị xã và Xã.
13-Tổ chức uỷ lạo cứu tế, thăm viếng những đồng bào có  khó khăn, tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, các cơ sở nuôi trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại dưỡng lão… để mang thông điệp từ bi của đạo Phật đến với mọi người.
 
IV – CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ CHÍNH THỨC:
Buổi sáng ngày Rằm/4 âm lịch (13/5/2014):
- 04h00: Các Chùa, Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường cử ba hồi chuông trống bát nhã rước lễ Đản sanh.
- 06h00: Tăng Ni, Phật tử vân tập về lễ đài chính.
- 07h30: Chính thức cử hành Đại lễ Phật Đản theo chương trình thống nhất cả nước:
1 – Tuyên bố lý do, chương trình hành lễ, giới thiệu thành phần tham dự,
2 – Tuyên đọc thông điệp Phật đản của Tổng thư ký LHQ.
3 – Tuyên đọc thông điệp Phật Đản PL 2558 của Đức Pháp chủ GHPGVN
(Nếu tại địa phương có vị Hòa thượng là thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN thì chính Hòa thượng đó đọc, nếu không có thì suy cử một vị Tôn đức tại địa phương đọc).
4 –Diễn văn Đại Lễ Phật đản PL 2558 của Hoà Thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN (Ban Trị sự Huyện, Thị phân công chư Tôn đức đọc).
5 – Phát biểu của UBMTTQVN hoặc UBND Huyện.
6 – Cử hành nghi lễ cúng dường Đại lễ Phật đản :
- Cử ba hồi chuông trống Bát nhã.
- Niệm hương
- Toàn thể đạo tràng nhập Từ bi quán.
- Dâng hoa cúng dường Phật đản.
- Nghi thức tụng niệm.
- Hồi hướng.
- Thả chim Bồ câu và bong bóng.
7 – Cảm tạ của Ban tổ chức.
 
V.- BIỆN PHÁP TỔ CHỨC:
Trên cơ sở Thông tư hướng dẫn của Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh, Ban Trị sự và Đại diện Phật giáo các Huyện Thị Giáo hội triệu tập các đơn vị trực thuộc để triển khai, phân công phân nhiệm để công tác tổ chức đạt kết quả cao nhất. Ban Trị sự và Đại diện Phật giáo các Huyện Thị Giáo hội làm Tờ trình (có các chi tiết: lộ trình xe hoa, văn nghệ, GĐPT cắm trại… tại các đơn vị) gửi UBND và Phòng Nội vụ Huyện; Các đơn vị cơ sở trình Đơn kính gởi UBND Thị trấn, Xã, Phường để được giúp đỡ.
Đi dự lễ tại Lễ đài chính, Ban Đại diện các Tự viện có trách nhiệm hướng dẫn Phật tử từ đơn vị đến lễ đài chính theo quy định sau:
-Tổ chức đi hai hàng, dẫn đầu là giáo kỳ và biểu ngữ: “Kính Mừng Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2014 – PL 2558”,  
-số lượng:          50 Phật tử trở lên.
-Nam:                Mặc âu phục hay quốc phục chỉnh tề.
-Nữ:                  Mặc áo dài truyền thống.
-GĐPT:             Đồng phục của tổ chức.
-Phật tử Dân tộc:  Y phục truyền thống của Dân tộc mình.
-Đoàn đi sát bên tay phải để đảm bảo giao thông.
Sau Đại lễ, ngày 18/4 Âl các đơn vị Huyện, Thị Giáo hội và cơ sở báo cáo thành quả tổ chức Đại lễ về Văn phòng Ban Trị sự để tổng kết.
Trong quá trình tổ chức Đại lễ, đơn vị nào có gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh, để kịp thời có hướng giải quyết.
Số điện thoại:
-Văn phòng Ban Trị sự:                                                                             05003858649
-TT Thích Giác Tiến-Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS:          0906595858
-ĐĐ Thích Quảng Tuệ- Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng BTS:       0914290577
Vì tầm quan trọng của ngày Đại lễ, Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Tỉnh kính mong Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni; các Ban Trị sự Huyện, Thị Giáo hội; các vị Đại diện Phật giáo; các Ban Đại diện đơn vị cơ sở cùng toàn thể Phật tử phát tâm cúng dường công sức, trí tuệ, tịnh tài, tịnh vật vào việc tổ chức Đại lễ Phật đản LHQ 2014 – PL 2558 được thành tựu viên mãn.
Kính chúc toàn thể quý vị một mùa Phật đản an lành trong ánh hào quang của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nơi nhận:
-Như kính gởi.
      “Để thực hiện”
-UBND - UBMTTQVN - Ban Tôn giáo tỉnh.
-UBND - Phòng Nội vụ Tp.BMT                                      
-UBND - Phòng Nội vụ các Huyện, Thị,
      “Để kính tường và xin giúp đở”
-Lưu VT.                             
                                    
 
TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
TRƯỞNG BAN
 
(Đã ký)
 
Thượng tọa Thích Châu Quang
Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke639152
Tổng số truy cập : 639152
Người đang online : 485
Tổng số trang được xem : 8918959