810 266
Đông Triều. 04:07:43 06-01-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Công văn V/v tổ chức Đại lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo trang nghiêm trong tình hình dịch Covid-19

 Công văn V/v tổ chức Đại lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo trang nghiêm trong tình hình dịch Covid-19Trong bối cảnh cả thế giới trải qua 2 năm dịch bệnh Covid-19 làm đảo lộn mọi mặt đời sống xã hội và khổ đau cho con người. Kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo là dịp để mỗi chúng ta thực hành đời sống thanh tịnh, diệt trừ tham, sân, si, chia sẻ yêu thương để đón nhận phút giây thảnh thơi, an yên, giải thoát.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
__________

Số: 002/HĐTS-VP1

V/v tổ chức Đại lễ kỷ niệm
ngày Đức Phật thành đạo trang nghiêm,
đảm bảo an toàn trong phòng,
chống dịch Covid-19.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________

                                     
                                       Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2022

 

 

                 Kính gửi:

  • Ban, Viện Trung ương;
  • Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;
  • Chùa, cơ sở tự viện.

Theo truyền thống lịch sử, ngày mùng 8 tháng 12 Âm lịch hàng năm là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giác ngộ thành đạo đem đến cho nhân loại con đường đạo đức giải thoát khổ đau, mở rộng tình yêu thương con người và thông điệp về hòa bình cho thế giới.

Trong bối cảnh cả thế giới trải qua 2 năm dịch bệnh Covid-19 làm đảo lộn mọi mặt đời sống xã hội và khổ đau cho con người. Kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo là dịp để mỗi chúng ta thực hành đời sống thanh tịnh, diệt trừ tham, sân, si, chia sẻ yêu thương để đón nhận phút giây thảnh thơi, an yên, giải thoát.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị các Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố và Tăng Ni các chùa, cơ sở tự viện tụng Kinh Chuyển Pháp luân, thắp hoa đăng và thuyết giảng online, cũng như có hình thức kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo trang nghiêm, thành kính cầu nguyện quốc thái dân an, bệnh dịch sớm tiêu trừ, đặc biệt phải đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không lơ là, chủ quan khi hiện nay đã có một số địa phương ghi nhận các ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron.

Vì sự thành kính và trang nghiêm Giáo hội, kính mong Quý Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các cấp, Tăng Ni, tín đồ Phật tử thực hiện tốt nội dung công văn này.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;
– HTCT, PCT TTr;
– Ban TTr. HĐTS;
– Ban Tôn giáo Chính phủ;                                 
– Lưu VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Chia sẻ với bạn bè qua: