710 300
Đông Triều. 12:36:30 17-01-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Công văn: V/v tăng cường tổ chức tặng quà Tết Nhâm Dần 2022 cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và tiếp tục chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Công văn: V/v tăng cường tổ chức tặng quà Tết Nhâm Dần 2022 cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và tiếp tục chung tay phòng, chống dịch COVID-19Đây cũng là dịp để mỗi người Phật tử thực hành lời dạy của Đức Phật về hạnh nguyện phát Bồ đề tâm, hành Bồ tát đạo, mở rộng lòng từ bi, tình yêu thương đến với tất cả mọi người có hoàn cảnh khó khăn, và tri ân với những người có công với đất nước.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
___________
Số: 008/HĐTS-VP1

V/v tăng cường tổ chức tặng quà Tết Nhâm Dần 2022
cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn,
và tiếp tục chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________

 

           Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

 

Kính gửi: 

  • Ban, Viện Trung ương;
  • Ban Trị sự GHPGVN tỉnh , thành phố;
  • Tăng Ni, các chùa, cơ sở tự viện.

Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ tình cảm sẻ chia, động viên khích lệ thể hiện nghĩa đồng bào theo nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Đây cũng là dịp để mỗi người Phật tử thực hành lời dạy của Đức Phật về hạnh nguyện phát Bồ đề tâm, hành Bồ tát đạo, mở rộng lòng từ bi, tình yêu thương đến với tất cả mọi người có hoàn cảnh khó khăn, và tri ân với những người có công với đất nước.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kêu gọi toàn thể Tăng Ni, Phật tử, các Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố và các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước tích cực tăng cường trong công tác thiện nguyện, từ thiện xã hội, tổ chức tặng quà Tết Nhâm Dần 2022 phát cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, và tri ân những người có công với đất nước trong dịp Tết đến, Xuân về sắp tới.

Đồng thời, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 vẫn tăng cao ở các địa phương. Giáo hội đề nghị Tăng Ni, các chùa, cơ sở tự viện tiếp tục chung tay trong phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ nguồn lực, và nhất là tham gia cùng với y, bác sĩ ở tuyến y tế cơ sở tại các phường, xã trực tiếp nhận thông tin và hướng dẫn các trường hợp F0 tự cách ly điều trị tại nhà. Các chùa, cơ sở tự viện có điều kiện xin đăng ký với ngành y tế địa phương để tổ chức làm tổ y tế lưu động tiếp nhận thông tin và trả lời hướng dẫn cách điều trị cho các F0 góp phần giảm áp lực cho lực lượng y tế cơ sở hiện đang thiếu nhân lực trong dịp Tết Nhâm Dần.

Trong quá trình tổ chức thực hiện kính đề nghị Quý Tăng Ni liên hệ với Ban Trị sự GHPGVN các cấp và Mặt trận Tổ quốc địa phương để có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác từ thiện xã hội đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.

Rất mong nhận được sự phát tâm hưởng ứng của Chư tôn đức Tăng Ni và Quý Phật tử để công tác Phật sự được viên mãn.

Trân trọng!

Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban TTr HĐTS;
– UBTWMTTQVN;
– Ban Tôn giáo Chính phủ;                     
– Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH

 

  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Chia sẻ với bạn bè qua: