410 669
Đông Triều. 09:33:40 26-02-2015 (GMT+7) -- Lượt xem: 4307.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Công Văn Hướng Dẫn Phát Huy Truyền Thống Văn Hóa Trong Lễ Hội Tại Các Tự Viện

Công Văn Hướng Dẫn Phát Huy Truyền Thống Văn Hóa Trong Lễ Hội Tại Các Tự Viện

 

 

 

 


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                 ----------------------                                                       ----------------------------------
              Số : 034/CV-HĐTS
V/v hướng dẫn phát huy truyền thống                                     Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015
  văn hóa trong lễ hội tại các Tự viện

                          Kính gửi: Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN
                                             các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận được công văn số: 121/TGCP-PG ngày 09/02/2015 của Ban Tôn giáo Chính phủ, V/v phối hợp tuyên truyền việc sử dụng tiền mệnh giá nhỏ trong các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo.
 
Nhằm tạo điều kiện cho các Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Thiền viện, Tu viện, Tịnh viện, Tịnh thất, Niệm Phật đường (gọi chung là Tự viện) phát huy truyền thống văn hóa trong các lễ hội, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Quý Ban hướng dẫn chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự viện, nhất là các Tự viện là di tích lịch sử - văn hóa thực hiện một số việc cụ thể như sau trong thời gian tổ chức lễ hội:
1. Để tổ chức lễ hội mang tính văn minh, tiết kiệm, không phô trương hình thức, do đó cần tuyên truyền, vận động trong việc phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, văn hóa Phật giáo.
2.Hướng dẫn Phật tử, khách tham quan không tiến hành đổi tiền lẻ và việc sử dụng tiền đồng Việt Nam có mệnh giá nhỏ để dâng cúng không đúng nơi, đúng chỗ.
3. Bài trừ và không để những trường hợp lợi dụng lễ hội để thực hành mê tín dị đoan và các hình thức khác trái với thuần phong mỹ tục, văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo Việt Nam.
Vì sự trang nghiêm đạo pháp, tôn vinh những giá trị tốt đẹp, văn hóa của lễ hội tôn giáo tại các Tự viện, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN rất mong Quý Ban phổ biến sâu rộng tinh thần công văn này đến chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì Tự viện, đồng bào Phật tử.
Trân trọng kính chào./.

 

 

 

 

                                                      TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
 Nơi nhận;                                                    GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

- Như trên;                                                                     CHỦ TỊCH
- Ban Tôn giáo Chính phủ "thay b/c”;                       Đã ký và đóng dấu
- UBMTTQVN, BTG/SNV                           Hòa thượng Thích Thiện Nhơn 
   các tỉnh, thành "để hỗ trợ”;
- Lưu VP1,2. 

Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke639147
Tổng số truy cập : 639147
Người đang online : 213
Tổng số trang được xem : 8918918