610 219
Văn Hóa » Sáng Tác
Chia sẻ với bạn bè qua:
Tống Dũng. 02:52:24 06-12-2018 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

HÌNH BÓNG CHÙA XƯA…

HÌNH BÓNG CHÙA XƯA… Thơ HOÀI SA
Chia sẻ với bạn bè qua: