110 534
Nguyễn Phương. 23:39:45 20-06-2014 (GMT+7) -- Lượt xem: 3850.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Phân ban Ni Giới thuộc Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk

Phân ban Ni Giới thuộc Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Đăk LăkPhân ban Ni Giới thuộc Ban Tăng Sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk nhiệm kỳ 2012-2017
STT Pháp danh Họ và Tên Năm sinh Trú xứ Chức vụ
1 NT TN Phan Liên Phan Thị Chấn 1932 TX. Ngọc Thành,
TP. Buôn Ma Thuột.
Chứng minh
Phân ban
2 NS TN Chúc Tâm Bùi thị Định 1956 Chùa Dược Sư,
TP. Buôn Ma Thuột.
Trưởng
Phân ban
3 NS TN Nhàn Liên Lâm thị Bích 1958 Tịnh thất Ngọc Minh,
TP. Buôn Ma Thuột.
Phó  Trưởng P. ban T. Trực
4 NS TN Từ Thanh Bùi Thị Sang 1942 Chùa Phước Viên,
huyện Ea H’leo.
Phó Phân ban
5 TN Lãnh Liên Bùi Thị Việt 1952 TX. Ngọc Chơn,
Thị xã Buôn Hồ
Phó Phân ban
6 SC TN Khánh Đức Nguyễn thị Liểu Thúy 1973 C. Phước Điền, TP. BMT. Thư ký
7 SC TN Tịnh Minh Nguyễn thị Minh Hà 1971 Chùa Khánh Vân,
TP. Buôn Ma Thuột.
Phó Thư ký
8 SC TN Minh Huyền Lê thị An Lộc 1960 Chùa Phước Bình,
huyện Krông Pak
Ủy viên Kiểm soát
9 NS TN Hỷ Liên Tạ Thị Vân 1976 TX. Ngọc Thành,
TP. Buôn Ma Thuột.
Ủy viên
10 NS TN Hạnh Liên Lê Thị Bích Mai 1952 TX. Ngọc Hương,
TP. Buôn Ma Thuột
Ủy viên
11 NS TN Chúc Như Nguyễn Thị Bình Minh 1947 Chùa Dược Sư,
TP. Buôn Ma Thuột.
Ủy viên
12 SC TN Huệ Hướng Huỳnh thị Hương 1961 Chùa Bửu Thắng,
thị xã Buôn Hồ
Ủy viên
13 SC TN Huệ Mẫn Nguyễn Thị Thủy 1975 Chùa Chí An,
thị xã Buôn Hồ.
Ủy viên
14 SC TN Thông Phúc Lê Thị Thơ 1960 Chùa Tây Thiên,
TP. Buôn Ma Thuột
Ủy viên
15 SC TN Tịnh Đạt Huỳnh Thị Sen 1972 Chùa Linh Sơn,
huyện Cư M’gar.
Ủy viên
16 SCTN Hiếu Liên Lê Thị Sen 1969 TX.  Ngọc Chánh, huyện Ea H’leo Ủy viên
17 SC TN Tịnh Tạng Nguyễn Thị Ngọc Hồng 1956 Chùa Bửu Lâm,
TP. Buôn Ma Thuột.
Ủy viên
18 SC TN Huệ Chánh Lê Thị Hạnh 1973 Chùa Phước Hòa,
Huyện Krông Pak.
Ủy viên
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke450844
Tổng số truy cập : 450844
Người đang online : 417
Tổng số trang được xem : 6710721