1010 631
Nguyễn Phương. 19:46:37 22-06-2014 (GMT+7) -- Lượt xem: 4028.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ban hướng dẫn phân ban gia đình Phật tử tỉnh Đăk Lăk

Ban hướng dẫn phân ban gia đình Phật tử tỉnh Đăk Lăk


BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT TỈNH DAK LAK, NHIỆM KỲ 2012 - 2017
 
Số TT Họ và Tên Pháp danh Năm sinh Nguyên quán Chức vụ
01 Phan Văn Hội Nguyên Mãn 1934 Thừa Thiên  Huế Trưởng Phân ban
02 Huỳnh Trọng Thọ Nhuận Phước 1941 Thừa Thiên  Huế Phó Phân ban 
03 Thẩm Lé Nhuận Huyền 1944 Thừa Thiên  Huế Phó Phân ban kiêm Ủy viên Nội vụ
04 Nguyễn Thị Khỏe Nguyên Thái 1954 Thừa Thiên  Huế Phó Phân ban
05 Nguyễn Thanh Bình Nhựt Định 1948 Quảng Nam Chánh Thư ký
06 Tạ Đông Triều Thiện Hảo 1967 Quảng Ngãi Phó Thư ký
07 Phan Nhật Ánh Quảng Nguyện 1964 Quảng Trị Ủy viên Tổ kiểm
08 Hoàng Thị Hương Nguyên Bá 1955 Tuyên Quang    Ủy viên Thủ quỹ
09 Đỗ Văn Quản Tâm Khai 1944 Đà Nẵng   Ủy viên Nghiên Huấn
10 Lê Đình Tùng Tâm Triều 1955 Quảng Trị   Ủy viên Tu thư
11 Ngô Đức Lộc Nguyên Thơ 1957 Quảng Trị   Ủy viên Văn nghệ
12 Hà Văn Tư Nhuận Vinh 1951 Hải Dương   Ủy viên Tài chính
13 Nguyễn Thanh Toàn Chúc Đẳng 1954 Thừa Thiên  Huế Ủy viên TT - Xã hội
14 Huỳnh Vĩnh Phúc Nguyên Lại 1971 Thừa Thiên  Huế   Ủy viên HĐ Thanh niên
15 Nguyễn Văn Thọ Trừng Nhĩ 1944 Tp Hồ Chí Minh   Ủy viên Nam Phật tử
16 Tạ Thị Thắng Nguyên Khiêm 1947 Quảng Nam Ủy viên Nữ Phật tử
17 Lê Văn Tưởng Tâm Niệm 1959 Thừa Thiên  Huế Ủy viên Thiếu nam
18 Lê Thị Cẩn Tú Nguyên Hội 1977 Dak Lak   Ủy viên Thiếu nữ
19 Thẩm Quang Trung Nhuận Chánh 1983 Thừa Thiên  Huế Ủy viên Nam Oanh vũ
20 Phan Thị Hạnh Nguyên Phạm 1951 Thừa Thiên  Huế Ủy viên Nữ Oanh vũ
21 Lê Văn Nguyên Chúc Lâm 1944 Hải Dương Ủy viên
22 Nguyễn Văn Khá Chánh Minh 1947 Thừa Thiên  Huế
DakLak, ngày 19 tháng 9 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH  số 325/ QĐ - BTS
Chuẩn y các chức danh và nhân sự bổ sung Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Dak Lak, nhiệm kỳ 2012 - 2017
TT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH NĂM SINH NGUYÊN QUÁN CHỨC VỤ
01 Thẩm Lé Nhuận Huyền 1944 Thừa Thiên Huế Quyền Trưởng BHD.PBGĐPT DakLak
02 Tạ Đông Triều Thiện Hảo 1967 Quảng Ngãi Quyền Chánh Thư ký
03 Lê Văn Nhân Thị Thiện 1951 Quảng Nam Ủy viên Nội vụ
04 Ngô Đức Lộc Nguyên Thơ 1957 Quảng Trị UV. Văn Nghê kiêm Trưởng ban Điều hành GĐPT TP.BMT
05 Đỗ Văn Quản Tâm Khai 1944 Đà Nẵng UV.Nghiên Huấn kiêm Trưởn ban Điều hành GĐPT H.CưMgar
06 Lê Hữu Tình Như Tâm 1951 Quảng Nam Trưởng ban Điều hành GĐPT H. Krông Ana
07 Nguyễn Văn Thanh Vạn Tịnh 1978 Quảng Nam Trưởng ban Điều hành GĐPT H. Krông Bông
08 Đỗ Văn Lương Nguyên Cúc 1946 Thừa Thiên Huế Trưởng ban Điều hành GĐPT H. Krông Năng
09 Phạm Xuân Mẫn Nhuận Minh 1971 Quảng Ngãi Trưởng ban Điều hành GĐPT Thị xã Buôn Hồ
10 Hoàng Phước Minh Tâm Đức 1960 Thừa Thiên Huế Trưởng ban Điều hành GĐPT H. Ea H’Leo
 
Chia sẻ với bạn bè qua:

thongke638788
Tổng số truy cập : 638788
Người đang online : 164
Tổng số trang được xem : 8915636