1010 371
Admin. 08:50:56 12-12-2017 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Tôn Danh Ban Thường Trực Và 96 Thành Viên HĐCM Khóa VIII

Tôn Danh Ban Thường Trực Và 96 Thành Viên HĐCM Khóa VIII Giác Ngộ online xin giới thiệu danh sách chư tôn đức được suy tôn vào HĐCM GHPGVN khóa VIII và tôn danh chư tôn Trưởng lão Hòa thượng Ban Thường trực HĐCM GHPGVN nhiệm kỳ 2017 - 2022 được suy tôn, phân nhiệm tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Hội nghị lần thứ nhất của HĐCM, HĐTS GHPGVN chiều ngày 22-11 vừa qua.

Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke950982
Tổng số truy cập : 950982
Người đang online : 205
Tổng số trang được xem : 10787860