710 362
Admin. 16:24:16 14-12-2017 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Danh Sách 225 UV Chính Thức Và 45 UV Dự Khuyết HĐTS khóa VIII

Danh Sách 225 UV Chính Thức Và 45 UV Dự Khuyết HĐTS khóa VIIIHĐTS GHPGVN khóa VIII, nhiệm 2017-2022 có 225 ủy viên chính thức, 45 ủy viên dự khuyết; ủy viên cao tuổi nhất 76 tuổi và ủy viên trẻ nhất là 30 tuổi; đây là cơ quan điều hành, quản lý hành chính cao nhất của GHPGVN về mọi mặt hoạt động giữa hai nhiệm kỳ.


Ghi chú: Số thứ tự 142 trong bản danh sách 225 ủy viên chính thức bị khuyết, theo giải thích từ VP I TƯGH dành điền cho 1 ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, do cho đến nay GHPGVN tỉnh Phú Yên vẫn chưa tổ chức được Đại hội tỉnh để suy cử BTS nhiệm kỳ mới.
 
Giacs Ngộ Online
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke950994
Tổng số truy cập : 950994
Người đang online : 2812
Tổng số trang được xem : 10788013