810 947
Nguyễn Phương. 23:16:53 20-06-2014 (GMT+7) -- Lượt xem: 3836.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Ea H’Leo tỉnh Đăk Lăk

Ban Trị Sự GHPGVN huyện Ea H’Leo tỉnh Đăk LăkBan Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện EA H’LEO tỉnh Đăk Lăk nhiệm kỳ 2012-2017
Số
TT
Pháp danh Họ và Tên Đơn vị Chức danh
1 Tượng tọa Thích Giác Tiến Trần Ứng Tịnh xá Ngọc Quang, TP. Buôn Ma Thuột, T. Dak Lak. Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Dak Lak kiêm Trưởng ban Trị sự GHPGVN H. Ea H’leo.
2 CS Tâm Dinh Phan Thanh Vinh Chùa Phước Viên, TT. Ea D’rang. Phó Trưởng ban Trị sự
3 Đại đức Thích Minh Lợi Nguyễn Văn Quý NPĐ Quảng Giang, xã Dleyang. Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Nghi lễ
4 Sư cô Thích nữ Hiếu Liên Lê Thị Sen Tịnh xá Ngọc Chánh,  TT. Ea D’rang. Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp
5 Sư cô Thích nữ Viên Đức Lê Thị Tịnh Đoan NPĐ Quảng Nguyên, xã Ea Khanh. Chánh Thư ký kiêm Ủy viên Giáo dục Tăng, Ni.
6 CS Tâm Hiền Bùi Văn Căn NPĐ Liên Trì,  TT. Ea D’rang. Phó Thư ký
kiêm Chánh Văn phòng
7 CS Minh Thuận Nguyễn Văn Hòa NPĐ Quảng Giang, xã Dleyang. Phó Thư ký
8 CS Tâm Giác Lê Thị Hai NPĐ Liên Trì,  TT. Ea D’rang. Ủy viên Thủ quỹ kiêm Trưởng ban Từ thiện-Xã hội
9 CS Nguyên Khánh Lê ngọc Hoàng NPĐ Hoa Nghiêm, xã Ea H’lao Trưởng ban
Hướng dẫn Phật tử
10 CS Tâm Khánh Nguyễn Quốc NPĐ Quảng Nguyên, xã Ea Khanh. Ủy viên Văn hóa kiêm  Ủy viên Kiểm soát
11 CS Nguyên Khiết Đinh Minh Lự NPĐ Linh Ứng, xã Ea Sol. Ủy viên Kinh tế Tài chánh
12 CS Tâm Đức Hoàng Phước Minh NPĐ Hoa Nghiêm, xã Ea H’lao. Ủy viên - Phụ trách
Gia đình Phật tử huyện.
13 CS Tâm Nại Hồ Dẫn NPĐ Quảng Giang, xã Dleyang. Ủy viên
14 CS Tâm Nhị Nguyễn Bê NPĐ Quảng Giang, xã Dleyang. nt
15 CS Minh Duyên Nguyễn Quý NPĐ Quảng Giang, xã Dleyang. nt
16 CS Tâm Kiên Lê Miên NPĐ Quảng Sơn, xã Ea Nam. nt
17 CS Sơn Phát Đoàn Văn Nguyện NPĐ Quảng Sơn, xã Ea Nam. nt
18 CS Nhuận Hòa Phan Văn Bình NPĐ Quảng Sơn, xã Ea Nam. nt
19 CS Tâm Minh Đặng Minh Trí NPĐ Hoa Nghiêm, xã Ea H’lao. nt
20 CS Tâm Lượng Võ Thị Trọng NPĐ Liên Trì,  TT. Ea D’rang. nt
21 Sư cô Thích nữ  Hỷ Liên Nguyễn Thị Thủy Tịnh xá Ngọc Chánh,  TT. Ea. D’rang. nt
22 CS Ngọc Đức Trần Thị Hạnh Tịnh xá Ngọc Chánh,  TT. Ea D’rang. nt
23 CS Tâm Ngọc Nguyễn Quang Quý NPĐ Linh Ứng, xã Ea Sol. nt
24 CS Minh Đạt Phan Thanh Xứ NPĐ Linh Ứng, xã Ea Sol. nt
25 CS Minh Thiền Hàng Đức Cảnh Chùa Phước Viên, TT. Ea D’rang. nt
26 CS Minh Sự Võ Văn Ly Chùa Phước Viên, TT. Ea D’rang. nt
27 CS Minh Đông Trần Minh Phương Chùa Phước Viên, TT. Ea D’rang. nt
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke416889
Tổng số truy cập : 416889
Người đang online : 339
Tổng số trang được xem : 6207892