510 349
Tin Tức » Các Sự Kiện
Chia sẻ với bạn bè qua:
Admin. 18:37:23 08-11-2016 (GMT+7) -- Lượt xem: 5247.
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT: Lễ tang Hòa thượng Thích Chơn Thiện Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT: Lễ tang Hòa thượng Thích Chơn Thiện Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVNTHÔNG CÁO ĐẶC BIỆT
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
CỘNG HÒA  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________________
Số: 422/TC/HĐTS
 
______________________________________
 
Tp. Hồ Chí Minh, 08 tháng 11 năm 2016
 
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT
Lễ tang Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh,
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN
 
Kính gửi: - Ban, Viện Trung ương GHPGVN
- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố
   
Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, XII, XIII, XIV; Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; Trú trì Tổ đình Tường Vân, Tp. Huế; Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
          Hòa thượng đã được Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Độc lập hạng nhì; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều Kỷ niệm chương, huy chương của các Bộ ngành; Bằng tuyên dương Công đức của GHPGVN và nhiều phần thưởng cao quý khác.
          Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nhà nước, Môn đồ pháp quyến và các Bác sĩ đã tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng vì tuổi cao sức yếu, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 10giờ50 phút ngày 08 tháng 11 năm 2016 (nhằm ngày 09 tháng 10 năm Bính Thân).
          Để tưởng nhớ công lao to lớn của Hòa thượng Thích Chơn Thiện đối với Đạo pháp và Dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN quyết định tổ chức Lễ tang Giáo phẩm Lãnh đạo cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
          Tang lễ Cố Hòa thượng Thích Chơn Thiện được tổ chức từ ngày 09 đến ngày 17/11/2016 (nhằm ngày 10 – 18/10/năm Bính Thân) tại Tổ đình Tường Vân, đường Trần Thái Tông, tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
           Để bày tỏ lòng kính tiếc đối với Hòa thượng Thích Chơn Thiện, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đề nghị Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành tổ chức đoàn viếng Tang lễ Cố Hòa thượng tại Tổ đình Tường Vân; Đồng thời, tại Trụ sở Văn phòng Ban Trị sự treo biểu ngữ với nội dung như sau:
 
VÔ CÙNG KÍNH TIẾC
HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN THIỆN
- Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN
- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN
- Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương GHPGVN
Viên tịch, ngày 08 tháng 11 năm 2016 (ngày 09 tháng 10 năm Bính Thân)
Trụ thế: 75 năm, Hạ lạp: 52 năm
            Ghi chú: Biểu ngữ nền màu vàng, chữ đen.
Đây là Phật sự đặc biệt và có ý nghĩa quan trọng, đề nghị Quý Ban, Viện Trung ương Giáo hội, Quý Ban Trị sự thực hiện tốt nội dung thông cáo đặc biệt này.
Trân trọng kính chào./.
 
   Nơi nhận:
-    Như trên
-    Ban TGCP, Vụ Phật giáo;
-    UBTƯMTTQVN "để b/c”
-    Lưu VP.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke788851
Tổng số truy cập : 788851
Người đang online : 444
Tổng số trang được xem : 9855833