210 267
Tin Tức » Các Sự Kiện
Chia sẻ với bạn bè qua:
Tống Dũng. 02:32:22 21-04-2018 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Đăk Lăk : Tăng ni hệ phái Khất sĩ tác Pháp An Cư PL 2562

Đăk Lăk : Tăng ni hệ phái Khất sĩ tác Pháp An Cư PL 2562Theo luật Phật chế, mỗi năm Tăng, Ni phải An cư kiết hạ 03 tháng để thúc liễm thân tâm, tinh tấn đạo nghiệp, tu tập Giới – Định – Tuệ. Thực hiện thông bạch tổ chức An cư  Kiết hạ PL. 2562 số 086/TB.HĐTS, sáng ngày 30/05/2018 (16/04/Mậu Tuất), Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh ĐăkLăk tổ chức 3 trường hạ cho Tăng Ni tác pháp An cư Kiết hạ, Phật lịch 2562

Tin liên quan :
Đăk Lăk: Chư tăng Bắc tông tác pháp thọ an cư
Đăk Lăk: Ni giới Đăk Lăk tác pháp thọ an cư tại chùa Dược Sư

 

  • Chùa Sắc Tứ Khải Đoan, trường hạ Chư Tăng Bắc Tông.
  • Chùa Dược Sư, trường hạ cho Ni giới Bắc Tông.
  • Tịnh xá Ngọc Quang, trường hạ cho Tăng Ni Hệ Phái Khất Sĩ.
     
  • Sáng ngày 30/05/2018 (16/04/Mậu Tuất),  Lễ tác pháp An cư Kiết hạ tại Tịnh xá Ngọc Quang, trường hạ cho Tăng Ni Hệ Phái Khất Sĩ.

Chứng minh trường hạ Hệ phái Khất sĩ:
- HT. Thích Giác Chí, thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh ĐăkLăk;
- HT Thích Giác Phương, Chứng minh Giáo đoàn 3 Khất sĩ, trụ trì Tịnh xá Ngọc Quang;
- TT Thích Giác Tiến, ủy viên HĐTS – Phó Thường trực BTS, Thành viên HPKS;
- TT Thích Giác Kim, trụ trì Tịnh xá Ngọc Nguyên;
- ĐĐ Thích Giác Phổ, Phó BTS kiêm Trưởng Ban Hoằng Pháp tỉnh.


Sau nghi lễ dâng hương bạch Phật, Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa đối trước Tam bảo và đại chúng tác Pháp An cư. Tiếp theo đại chúng đã lần lượt đối thú tác bạch an cư trước Phật và sự chứng minh đại chúng đễ được an cư theo đúng luật Phật Tăng xưa.  ĐĐ Thích Giác Phổ tác bạch chư tôn thiền đức xin được tác Pháp An cư tùng hạ số lượng hành giả  là 70 vị trong đó có 29 Tăng – 38 Ni – 3 sa di.
Hòa thượng Giác Chí chứng minh trường Hạ đã ban thời pháp, nhắc lại ý nghĩa về ba tháng An cư Kiết hạ hàng năm của người tu hành, đúng với tinh thần đức Phật chế, thông lệ hàng năm vào mùa hạ, Chư tôn đức Tăng, Ni vân tập một nơi trụ xứ để an cư, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ, nghiên cứu kinh, luật, luận. Hòa Thượng cũng sách tấn quý Sư làm nhiều việc cho Giáo hội, phải giữ tâm thanh tịnh. Các vị Tỳ kheo làm trụ trì, hay làm giảng sư không thể ở yên một chỗ được, thì giữ tâm niệm an cư, những Sư mới tu thì nương nhờ tập chúng An cư mới có cơ hội học hỏi kinh nghiệm với những vị đã có thâm niên tu học, có những điều chưa hiểu hoặc thắc mắc, có thể thưa hỏi những vị cao Tăng, giúp mình tăng trưởng Bồ đề Tâm, thực hành đúng chính pháp của Như Lai.
Tiếp sau TT Giác Tiến triển khai Phật sự của BTS Phật giáo tỉnh cũng như Ban Tăng sự yêu cầu, như: Kiết giới, giải giới an cư, Bố tát, Tự tứ, kiểm tăng, chứng nhận giáy An cư, học tập…
Nhân dịp chư Tăng Ni Hệ phái tác pháp nhập hạ An cư, Ban Hộ trì Tam bảo và Phật tử các đạo tràng TX. Ngọc Quang thành tâm thiết lễ cúng dường Trai tăng.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ tác Pháp An cư tại Tịnh xá Ngọc Quang, trường hạ cho Tăng Ni Hệ Phái Khất Sĩ :


Tin & ảnh  Đông Triều
Ban TTTT Phật giáo ĐăkLăk

Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke1095948
Tổng số truy cập : 1095948
Người đang online : 293
Tổng số trang được xem : 11445586