710 689
Thư Viện » Khác
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 15:05:49 14-03-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Danh sách 721 Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm năm 2019

Danh sách 721 Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm năm 2019Tại Hội nghị kỳ 4 - Khóa VIII, Ban Tăng sự T.Ư đã trình danh sách tấn phong giáo phẩm 60 vị từ Thượng tọa lên Hòa thượng; 275 vị từ Đại đức lên Thượng tọa; 46 vị từ Ni sư lên Ni trưởng và 340 vị từ Sư cô lên Ni sư.
Theo đó, đối với các vị được tấn phong lên Hòa thượng, Ni trưởng phải hội đủ các điều kiện sau: tuổi đời từ 60 trở lên; tuổi đạo từ 40 hạ lạp trở lên hoặc năm thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni từ năm 1979 trở lên, đã được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư.

Đối với các vị xuất gia được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư phải có tuổi đời từ 45 trở lên; tuổi đạo từ 25 hạ lạp trở lên, hoặc thọ giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni từ năm 1994 trở về sau này.


Sau đây là danh sách 60 vị được tấn phong lên giáo phẩm Hòa thượng, 275 vị được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, 46 vị Ni trưởng và 430 vị Ni sư trong Hội nghị của Trung ương GHPGVN diễn ra vào ngày 30-12-2019 vừa rồi.
 
DANH SÁCH 60 VỊ ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM HÒA THƯỢNGDANH SÁCH 275 VỊ ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM THƯỢNG TỌA
 
DANH SÁCH 46 VỊ ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM NI TRƯỞNGDANH SÁCH 340 VỊ ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM NI SƯ


Nguồn GN online
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke1094980
Tổng số truy cập : 1094980
Người đang online : 336
Tổng số trang được xem : 11443072