310 957
Phật Tử » Gia Đình Phật Tử
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 03:42:26 02-03-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

“V/v sinh hoạt của GĐPT trong thời gian dịch bệnh Co Vid-19

“V/v sinh hoạt của GĐPT trong thời gian dịch bệnh Co Vid-19Thực hiện công văn số: 07/CV-BTS ngày 17/2/2020 Của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk về việc tăng cường các biện pháp Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus Corona -19 (nCoV).
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH ĐẮK LẮK
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ
BHD.PHÂN BAN GĐP
Số : 03/TT/2020-GĐPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


             ĐắkLắk, ngày 01 tháng 03 năm 2020
 
 
THÔNG BÁO
“V/v các vấn đề liên quan đến sinh hoạt của GĐPT”

          Kính gởi:   - Ban điều hành các huyện, Thị xã, thành phố
                             - Ban điều hành các bậc học
                             - Ban Huynh trưởng các Gia đình Phật tử


Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính chủng mới COVID-19, nhằm chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.
Thường trực Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử Đắk Lắk thông báo đến quý anh chị các nội dung như sau:
  1. Tạm ngưng các hoạt động thường lệ của GĐPT trên toàn tỉnh ( bao gồm khóa học, khóa tu, các sinh hoạt chiều chủ nhật…) cho đến khi có thông báo mới của Thường trực Ban hướng dẫn. Yêu cầu học viên bậc học tiếp tục nghiên cứu, tự học theo chương trình và tài liệu đã có nhằm đảm bảo kiến thức chung.
     
  2. Các Ban Huynh trưởng, cá nhân Anh chị Huynh trưởng thường xuyên theo dõi các thông tin do Bộ Y tế hướngdẫn phòng tránh dịch CoVid và thông qua  trang mạng xã hội, các trang Fanpage, các nhóm Facebook, Messenger, Zalo… phổ biến đến đoàn sinh hiểu biết về dịch bệnh, nguy cơ lây nhiễm, biện pháp phòng chống, cảnh báo đoàn sinh không hoang mang, dao động; tuân thủ mọi chỉ dẫn của cơ quan chức năng.
Vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng, đề nghị quý anh chị nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo nay./.


                                                                   TM BHD PB GĐPT ĐẮK LẮK
                                                                          KT. TRƯỞNG BAN
Nơi nhận:                                      PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
-Như trên "Để thực hiện"                                         ( Đã Ký)
-Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk
-Ban Hướng dẫn Phật tử Đắk Lắk                 Huynh trưởng cấp Tấn
  “ Để tri tường”                                        Nguyên Thơ – Ngô Đức Lộc
Lưu
Chia sẻ với bạn bè qua: