110 834
Phật Tử » Gia Đình Phật Tử
Chia sẻ với bạn bè qua:
Đông Triều. 07:28:49 10-06-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Trại sinh Huyền Trang V thực hành nghi lễ Quá đường

Trại sinh Huyền Trang V  thực hành nghi lễ Quá đườngMỗi mùa hè đến, các chùa, tịnh xá, Phật học viện tổ chức ba tháng an cư kiết hạ, để chư Tăng Ni có nơi an trú ổn định, cùng nhau sách tấn tu tập, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Trong đó, nghi thức “Quá đường” cũng đóng góp một phần không nhỏ vào việc thành tựu giới hạnh của chư Tăng Ni trong ba tháng an cư, đồng thời tạo duyên lành cho đàn na tín thí đến chốn tòng lâm phát tâm cúng dường, nghe pháp và tu tập phước trí. “Quá đường” là một nghi thức dùng cơm của chư Tăng Ni trong ba tháng an cư kiết hạ.
Trại huấn luyện huynh trưởng cấp II Huyền Trang V - 2022 GĐPTVN ĐăkLăk diễn ra tại Chùa Hoa Nghiêm, Thị trấn Quảng Phú, Huyện CưMgar trong mùa hè, mùa hoa sen nở, mùa an cư kiết hạ của quý chư tôn đức Tăng Ni. Huynh trưởng GĐPT, khởi nguồn chính là một Cư sĩ Phật tử luôn tự giác học tập, tự rèn luyện thân giáo, lấy giáo lý Phật đà để hoàn thiện bản thân ngày một tốt đẹp, gương mẫu trước đoàn sinh và mọi người. Đến với trại huấn luyện huynh trưởng cấp II, ngoài việc học tập các chuyên đề chuyên môn trong tổ chức GĐPT, Ban quản trại và trại sinh Huyền Trang V được tham gia thực hành nghi thức Quá đường để hiểu biết thêm phương thức sinh hoạt của chư Tăng Ni trong các tu viện.

          Đúng 11 giờ ngày 10/6/2022 (Nhằm ngày 12/5 Nhâm Dần) trại Huyền Trang GĐPTVN tỉnh ĐakLak lần thứ V năm 2022 thực hành nghi lễ quá đường theo nghi thức tôn giáo dưới sự hướng dẫn của Tăng chúng Chùa Hoa Nghiêm.Trước khi dùng cơm, tất cả cùng nghe chuông niệm Phật cúng Quá đường, sau đó yên tĩnh dùng cơm. Ăn cơm xong lại đồng thanh niệm Phật, kết thúc buổi Quá đường và rời Trai đường thiền hành trong khuôn viên chánh điện và lễ Phật.

Buổi thực hành nghi thức Quá đường trên đất trại Huyền Trang V -2022, theo nghi thức Tôn giáo giúp cho Huynh trưởng một bài học vô cùng quý giá. Không khởi tâm tham trước, không sân, lắng lòng thở nhẹ mà tiếp thọ cúng dường, tịch giả tu chơn. Nghi thức Quá đường tạo nên trật tự khiến người lòng an, đạo ổn và cho mọi người thấy được tinh thần nghiêm tịnh của Phật giáo. Qua đó, nhắc nhở đội ngũ Huynh trưởng chúng ta là đệ tử Phật, phàm làm việc gì cũng cần thể hiện sự giác tỉnh, thể hiện được oai nghi tế hạnh. Trước khi ăn phải cúng dường, phải tưởng niệm và sau đó giữ chánh niệm trong lúc ăn. Nếu nghiêm trì và cẩn thận trong các bữa ăn thì phước và đức phát sinh tăng trưởng từ đây.
     Ngày trại thứ 3: Câu chuyện dưới cờ do HTr cấp Tấn Nguyên Thái, Nguyễn Thị Khỏe thực hiện


Nghi thức Quá đườngTin ảnh; Trung Tiến - Đông Triều
Tổ  TT-TT GĐPT ĐăkLăk
Chia sẻ với bạn bè qua: