910 485
Phật Tử » Gia Đình Phật Tử
Chia sẻ với bạn bè qua:
Admin. 09:17:36 26-06-2017 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

THÔNG BÁO V/v tham dự Trại Họp Bạn Toàn Quốc / 2017

THÔNG BÁO
V/v tham dự Trại Họp Bạn Toàn Quốc / 2017
- Căn cứ thông báo số 225/GĐPT-TW của BHD PB TW GĐPT Việt Nam về việc tổ chức trại họp bạn liên ngành Thanh, Thiếu toàn quốc.
     

GHPGVN TỈNH DAKLAK                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ                      Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 BHD Phân Ban GĐPT Tỉnh Daklak                               ------------------
           Số: 12/TB/GĐPT/DL                             PL 2561, Daklak, ngày 16 tháng 06 năm 2017
                                                                                                                                  
THÔNG BÁO
V/v tham dự Trại Họp Bạn Toàn Quốc / 2017
 
Kính gửi: Quý Ban Điều Hành GĐPT các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Phân Ban GĐPT Tỉnh Daklak.
                 Các Đơn vị GĐPT trực thuộc Phân Ban GĐPT Tỉnh Daklak.
 
  • Căn cứ thông báo số 225/GĐPT-TW của BHD PB TW GĐPT Việt Nam về việc tổ chức trại họp bạn liên ngành Thanh, Thiếu toàn quốc.
Nay Ban Hướng Dẫn Phân Ban GĐPT Tỉnh Daklak xin thông báo cho các Ban Điều Hành GĐPT các huyện, thị xã, thành phố và các Đơn vị GĐPT trực thuộc BHD PB GĐPT Tỉnh Daklak về việc tham dự Trại Họp Bạn Liên Ngành Thanh, Thiếu toàn quốc / 2017 như sau:
  • Địa điểm: Tổ đình Thiên Ấn – Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quãng Ngãi, tỉnh Quãng Ngãi.
  • Thời gian: từ 13h 00 ngày 20/07/2017 đến 11h 00 ngày 23/07/2017 (nhằm ngày 27/06 ÂL đến 01/06 nhuận ÂL) (tập trung tại chùa Khải Đoan lúc18h 00 ngày 19/07/2017 để xuất phát, ăn tối trước khi tập trung)
  • Tiêu chuẩn tham dự trại: Là Huynh trưởng, Đoàn sinh ngành Thanh, Thiếu GĐPT đang sinh hoạt trong Phân Ban GĐPT Tỉnh Daklak tuổi từ 13 trở lên, và có sức khỏe tốt. Mỗi đơn vị Huyện, Thị xã, Thành phố cho đăng ký không quá 5 trại sinh/ 1 đơn vị cơ sở (có thể bù trừ giữa các đơn vị trong Huyện, Thị Xã, Thành phố).
  • Tác phong dự trại:
+ mang theo dụng cụ cá nhân; ba lô; gậy 1,4m
+ đồng phục trại phục, lưu ý: quần sọc của nam màu đen hoặc xanh đen  không dài quá gối; quần dài của nữ màu đen hoặc xanh đen, lưng cao,không quá bó sát, không mặc quần jean hoặc giả jean; nam mang giày bata xanh, nữ mang giày bata trắng; nam nữ đội mữ tứ ân. Riêng nữ mặc lễ phục áo dài lam và Huynh Trưởng nam mặc lễ phục dự lễ khai mạc trại.
+ không nhuộm tóc, không vuốt jel tóc.
+ không xâm mình, hút thuốc
+ Mỗi đơn vị có trại sinh tham dự manh theo 1 bộ trại chữ A (3mx4m) màu xanh, gậy trại dài 1,8m.
+ Mỗi GĐPT Huyện, Thị xã, Thành phố phân công mang theo đồ dùng để nấu cơm tại trại.
       Vì điều kiện nắng nóng, mỗi người tự trang bị thêm về vitamin C cho mình.
 
  • Đóng góp: Mỗi Huynh trưởng, trại sinh tham dự đóng góp:
+ Tiền xe                                                   : 480 000đ
+ Ẩm thực trại                                           : 170 000đ
+ Trại phí:   Huynh trưởng, ngành Thanh     : 200 000d
                    Ngành Thiếu                         : 100 000đ
Tổng cộng: Huynh trưởng, ngành Thanh:  850 000đ
                  Ngành Thiếu                          : 750 000đ
Mỗi Huynh trưởng, Đoàn sinh tham dự trại nộp phiếu đăng ký (có mẫu) và tiền xe chậm nhất vào ngày  25 / 06 / 2017 về Ban Thư ký Phân Ban GĐPT Tỉnh Daklak (Anh Tạ Đông Triều, chị Lê Thị Cẩm Tú) để tiện việc lập danh sách báo cáo Phân Ban GĐPT Trung Ương và hợp đồng xe.
 
Đồng thời thông báo cho học viên Bậc Lực khóa V: thi kết khóa Bậc lực năm thứ nhất vào lúc 7h 00 ngày 22 tháng 07 năm 2017 tại trường Huỳnh Thúc Kháng, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quãng Ngãi. Đề nghị Học viên có mặt đúng giờ để tham gia thi.
  
 Để thực hiện đúng theo tinh thần, nội dung, và tạo điều kiện thuận lợi cho kế hoạch của BHD PB GĐPT Trung Ương, yêu cầu các đơn vị kêu gọi sự hổ trợ về kinh phí từ Quý Tăng, Ni trú sứ, từ Ban Đại Diện chùa, từ Ban Bảo Trợ của đơn vị cho Huynh trưởng và Đoàn sinh đơn vị mình tham dự trại
Đề nghị các Ban Điều Hành nhanh chóng gởi thông báo này đến các đơn vị GĐPT trực thuộc để thực hiện.
Kính chào tinh tấn.
                                                                  TM. BHD PHÂN BAN GĐPT DAKLAK
                                                                                       Trưởng Phân Ban,
Nơi nhận:
  • Như trên “để thực hiện”                                                       ( Đã ký)
  • BTS PG/DL “để kính tường”
  • BHD PT tỉnh “để kính tường”                                 Huynh trưởng cấp Dũng
  • Lưu                                                                   Nguyên Mãn, PHAN VĂN HỘI
 
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke860559
Tổng số truy cập : 860559
Người đang online : 5011
Tổng số trang được xem : 10256899