1010 312
Phật Tử » Gia Đình Phật Tử
Chia sẻ với bạn bè qua:
Admin. 21:04:16 18-09-2017 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

GĐPT DakLak Khai Khóa Năm thứ 2 Bậc Lực V

GĐPT DakLak Khai Khóa Năm thứ 2 Bậc Lực VTriển khai tinh thần thông báo ngày 6 tháng 8năm 2017, của Ban điều hành bậc Lực khóa V trung ương. Ban Hướng dẫn Phân ban tỉnh tổ chức lễ khai khóa năm thứ hai bậc Lực V DakLak. ngày 25.9 năm 2017 tại hội trường chùa Sắc Tứ Khải Đoan

Đến tham dự có sự hiện diện Anh Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Trừng Nguyễn Văn Quýnh Phó trưởng BHD Phân ban GĐPT TW, Cố vấn chuyên môn BHD Phân ban GĐPT DakLak, Cố vấn, giám sát Ban điều hành Bậc Lực V khu vực V Tây nguyên;  Anh HTr cấp Dũng Nguyên Mãn Phan Văn Hội ủy viên BHD Phân ban GĐPT TW, Trưởng BHD Phân ban GĐPT DakLak. Quý anh chị HTr Phó trưởng ban, Anh chị HTr thành viên Phân ban, Ban điều hành GĐPT các huyện thị xã, thành phố, quý anh chị HTr của các khóa bậc lực 2 – 3 – 4 và 22 Huynh Trưởng học viên khóa bậc Lực V có mặt trong lễ khai khóa.
          Sau phần nghi thức niệm Phật, chào đoàn kỳ. Htr cấp Tín Thiện Hảo Tạ Đông Triều CTK BHD Phân ban, UV ban điều hành bậc Lực khu vực V Tây nguyên triển khai các văn bản nội dung về bậc Lực cho năm thứ 2. Tài liệu của TW quy định một số đề tài.
A.PHẬT PHÁP: Giáo lý duyên khởi là 6 buổi – Tam Vô Lậu học ( Giới –Định – Tuệ) 2 buổi – Tổng quan về tâm lý học Phật giáo: Đại cương về Duy thức, Cu Xá và Thắng pháp tập yếu luận 4 buổI.
B. HIỂU BIẾT VỀ TỔ CHỨC: Nghĩ về Đạo Phật và Khoa học từ lý thuyết thực tiển ( 1 buổi) – Phật giáo trong sứ mênh hòa bình ( 1 buổi)
Đề tài C – D tự nghiên cứu. Ngoài ra  năm thứ hai học viên chọn 1 trong các  đề tài viết tiểu luận
Tiếp theo Chị HTrcấp Tấn Nguyên Thái Nguyễn Thị khỏe Phó Trưởng Phân ban DakLak, ủy viên Ban điều hành bậc Lực V TW công bố điểm thi năm thứ 1 cho học viên daklak trong kỳ thi năm nhất có 3 học viên 30 điểm và thấp nhất có 3 học viên dưới 18 điểm.
          Thay mặt cho BHD Phân ban Tỉnh HTr cấp Tấn Nguyên Thơ Ngô Đức Lộc Phó Thường trực BHD Phân ban phát biểu khuyến tấn quý anh chị cố gắng sắp xếp thời gian để theo học và tiếp thu đầy đủ các đề tài đã quy định trong năm 2.
Buổi giảng khai khóa năm thứ hai là đề tài Phật giáo trong sứ mênh hòa bình. BHD Phân ban kính mời Anh Huynh Trưởng Nguyên Trừng, Nguyễn văn Huýnh hướng dẫn.
          Cùng ngày BHD Phân ban GĐPT họp đánh giá công tác Phật sự vừa qua và triển khai phương hướng kế hoạch Phật sự GĐPT DakLak năm 2018.
          Sau đây giới thiệu một số hình ảnh của lễ khai khóa.


Anh Huynh Trưởng Nguyên Trừng, Nguyễn văn Huýnh hướng dẫn.đề tài Phật giáo trong sứ mênh hòa bình

BHD Phân ban GĐPT họp đánh giá công tác Phật sự vừa qua và triển khai phương hướng kế hoạch Phật sự GĐPT DakLak năm 2018

                                                                                                Đông Triều
Ban TTTT Phật giáo DakLak
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke947629
Tổng số truy cập : 947629
Người đang online : 434
Tổng số trang được xem : 10762441