110 252
Đông Triều. 07:37:19 02-09-2018 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Chùa Kim Quang tổ chức lễ Vu Lan

Chùa Kim Quang tổ chức lễ Vu LanMùa Vu Lan báo hiếu lại trở về những người con Phật lại có dịp thể hiện lòng tri ân và báo ân đối với hai đấng sinh thành, Chư Thầy Tổ. Tại chùa Kim Quang Đạo tràng Phật tử và GĐPT đã tổ chức đêm đốt nến tri ân, cài hoa hiếu hạnh và Cúng dường Trai tăng mãn hạ...

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Tin & ảnh Phước Tưởng
Ban TTTT Phật giáo ĐakLak

Chia sẻ với bạn bè qua: