910 403
Nguyễn Phương. 01:28:37 12-03-2019 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Phóng Sanh Gieo chút duyên lành

Phóng Sanh Gieo chút duyên lànhNhân ngày Khánh thành tổ đình và tưởng niệm 65 năm vắng bóng Tổ sư Minh Đăng Quang. Chư Ni và Phật tử TX Ngọc Bửu huyện Eakar, tỉnh DakLak đã Gieo chút duyên lành phóng sanh tại Sông Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp.

Với lòng từ bi thương xót chúng sanh của người con Phật
 

“Mình muốn sống thì chúng sanh cũng ham sống.

Chúng sanh bị đánh đập cũng chẳng khác chi mình,

khi mình giết chúng sanh chỉ biết chớp đôi mắt và cảm giác sững sờ,

mình biết kêu la nhưng chúng chẳng biết kêu la”


Những hình ảnh ghi lại tại Sông Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp số lượng phóng sanh 2.000.000kg (2 tấn) với số tiền trên 50 triệu đồng.Tin, Ảnh: CTV Phước Vi
Ban TT-TT PG DakLak
Chia sẻ với bạn bè qua: