710 273
Đông Triều. 09:20:00 18-09-2018 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Khóa Tu “Sống Chung Tu Học” lần 8 tại Tịnh Xá Ngọc Bửu. Huyện Ea Kar.

Khóa Tu “Sống Chung Tu Học” lần 8 tại Tịnh Xá Ngọc Bửu. Huyện Ea Kar.Sáng ngày 17.9.2018 nhằm ngày 07.8al năm Mậu Tuất, Ni giới Giáo đoàn 3 HPKS, tổ chức khóa tu sống chung tu học lần VIII từ ngày 07 đến ngày 14/8al, tại Tịnh xá Ngọc Bửu Thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar.
Nhằm tăng trưởng giới đức, tâm đức và tuệ đức cho mỗi hành giả và củng cố giới luật choNi đoàn, Giáo đoàn III mỗi năm tổ chức 2 khóa tu SỐNG CHUNG TU HỌC, trước và sau An cư.
Được sự chứng minh cho phép của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, chư Tôn đức Tăng Giáo phẩm Giáo đoàn III và các cấp Chính quyền, Ni sư Luật Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Bửu (TT Eakar, huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk) sẽ tổ chức khóa tu “SỐNG CHUNG TU HỌC” lần thứ 8. Sáng ngày 17.9.2018 nhằm ngày 07.8al năm Mậu Tuất, Ni giới Giáo đoàn 3 tổ chức khóa tu sống chung tu học lần VIII  từ ngày 07 đến ngày 14/8al, tại Tịnh xá Ngọc Bửu Thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar.
Trước giờ khai mạc khóa tu, HT. Giác Trong hướng dẫn Tăng đoàn đã có thời khất thực truyền thống tại thị trấn Ea Kar, mảnh đất Bazan xứ tây nguyên lại xuất hiện bóng huỳnh y giải thoát như thời  Đức Phật còn tại thế, khẳng định chánh pháp luôn trường tồn, ngọn đèn chơn lý Tổ sư Minh Đăng Quang luôn tỏa sáng.
          Lễ Khai mạc có sự chứng minh của HT. Giác Phương Chứng minh Giáo đoàn 3; HT Giác Trong, Tri sự Phó kiêm trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo đoàn III;   HT. Giác Trí Tri sự phó kiêm trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III trưởng BTC; TT. Giác Tiến, Phó Thường trực BTSGHPGVN tỉnh ĐăkLăk, tri sự phó Trưởng ban Kiểm soát GĐ.III, cùng chư Đại đức Tăng trong và ngoài tỉnh đồng về tham dự.
Về phía Ni giới có: NT. Hiệp Liên, Trưởng Quản sự Ni chúng GĐ.III Phó trưởng BTC kiêm Thiền chủ; cùng Tam vị Ni trưởng Đền Liên, Cảnh Liên; Ni trưởng Thông Liên Phó Quản sự Ni chúng, quý Ni sư và chư Tôn đức Ni trên 30 ngôi tịnh xá về tham dự. Chư hành giả khóa tu lần 8 này gồm có 59 vị. Trong đó có 4 Ni trưởng, 9 vị Ni Sư, 46 vị Sư cô.
          Sau phần niệm Phât, Sư cô Hòa Liên Phó thư ký Ni giới giáo đoàn xin thông qua chương trình khai mạc khóa tu.
          Thay mặt Ni giới giáo đoàn; Ni Sư Luật Liên, Hóa chủ khóa tu Trụ trì Tịnh xá Ngọc Bửu, đã đối trước chư Tôn đức Tăng dâng lời tác bạch... ‘‘ Tháng 7 năm Mậu Tuất chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn đã quy định và sắp xếp cho tịnh xá NgọcBửu Ni chúng của chúng con mở khóa tu sống chung tu học của Tỳ kheo Ni. Với mục đích giáo hội sắp xếp để có nơi sống chung tu học, tăng trưởng hạnh tỳ kheo, an trú trong giới luật, tăng trưởng đạo hạnh tu hành cho đúng với giáo lý chơn truyền của tổ Sư Minh Đăng Quang’’
SC Hiếu Liên Thư ký ni giới giáo đoàn 3 đã thay mặt Ban Tổ chức cung an ban chức sự và ban giáo thọ khóa tu.
HT. Giác Trí trưởng Ban giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III  trưởng BTC  khai mạc khóa tu “ Hôm nay là một ngày đẹp trời của tiết mùa thu,  mùa mà có nhiều sự kiện hy hữu làm sống lại những truyền thống của Phật Tăng xưa kia; đó là Tự Tứ Tăng, Vu Lan bồn báo hiếu, và rồi  tiếp tục lại hôm nay tại Tịnh xá Ngọc Bửu các duyên hội đủ. Cho nên khóa tu Sống chung tu học lần thứ 8 được diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh, quả thật trong nỗi khổ đau cuộc đời, chúng ta nhờ Phật pháp nhiệm màu, chúng ta có được một niềm hạnh phúc vô cùng to lớn đó là phúc thay Chư Phật  giáng sinh,  để rồi chúng ta có được hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, và rồi chúng ta có niềm hạnh phúc do từ của giáo pháp cao minh cho nên mới có Tăng già hòa hợp, và điều đặc biệt đó chúng ta  có Tứ chúng đồng tu điều ấy phải là tư duy suy nghĩ mà điều ấy đã hiện thực nơi Tịnh xá Ngọc Bửu này..."
Đại diện Chư hành giả khóa tu, Sư cô Hỷ Liên đã thành kính phát nguyện 5 điều:
1- Chúng con nguyện tuyệt đối tuân thủ nội qui và thời khóa mà Ban tổ chức đã đề ra.
2- Chúng con nguyện luôn luôn đoàn kết hòa hợp, học tập và sách tấn lẫn nhau trong tinh thần lục hòa cộng trụ.
3- Chúng con nguyện tinh tấn hành trì pháp học và pháp hành không chút giải đãi.
4- Chúng con nguyện cố gắng không vi phạm nội qui và giới pháp đã lãnh thọ.
5- Chúng con nguyện giữ gìn vệ sinh và tiết kiệm để không lạm phí của thường trụ Tam bảo.

Đạo từ, HT. Giác Phương đã tán thán công đức của quí Ni trưởng vì lòng thương tưởng đàn hậu tấn đã không ngừng mở những khóa tu nhằm khôi phục y bát chơn truyền, ngoài ra còn tu tập sinh hoạt như thời Phật tại thế, phải tốt về đạo hạnh, vững về kiến thức, hành đúng chánh pháp “Đạo của sống là cùng nhau sống chung, đạo của biết là cùng nhau học chung, đạo của linh là cùng nhau tu chung”.

Nhân ngày khai mạc Khóa tu Gia đình Sư cô Hướng Liên thành tâm thiết trai tăng xin cầu siêu cho thân phụ nhân ngày mãn thất và Phật tử đạo tràng Ngọc Bửu kính dâng phẩm vật cúng dường mười phương Chư Phật, chư tổ, và tịnh đức Tăng ni  từ bi chứng minh và nạp thọ lễ phẩm cúng dường này, để cho toàn thể gia quyến chúng con và  chư thiện nam tín nữ được ân triêm công đức và hoàn thành báo đáp thâm ân trong muôn một.

Xin giới thiệu hình ảnh khai mạc khất thực hóa duyên và cúng dường trai ngọ:

Cung thỉnh Chư Tôn đức quang lâm chứng minh Lễ khai mạc Khóa tu lần thứ 8 

Niêm Phật cầu gia bị

Sư cô Hòa Liên điều hành chương trình lễ khai mạc

Ni Sư Luật Liên trụ trì TX Ngọc Bửu dâng lời tác bạch

Sư cô hiếu Liên Thư ký Ni giới giáo đoàn 3 thay mặt BTC cung an ban chức sự và Ban giáo thọ khóa tu

Sư cô Hỷ Liên đại diện chư hành giả dâng lời phát nguyện

HT. Giác Trí trưởng BTC khóa tu phát biểu khai mạc

HT. Giác Phương ban đạo từ cho khóa tu

Lễ trai Tăng cúng dường khóa tu


Chụp hình lưu niệm khóa tu

                                                                             Tin & ảnh Đông Triều
Ban TTTT Phật giáo ĐakLak
 

 
Chia sẻ với bạn bè qua: