710 951
Tống Dũng. 12:20:28 05-07-2018 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Đại lễ Phật Đản PL 2562 tại NPĐ Pháp Nghiêm xã CưlêMnông huyện CưMgar.

Đại lễ Phật Đản PL 2562 tại NPĐ Pháp Nghiêm xã CưlêMnông huyện CưMgar.Sáng ngày 13 tháng 4 năm Mậu Tuất, sau khi chư tôn đức tăng ni và phật tử dâng hương hoa tưởng niệm đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Cưmgar xong, chư tôn đức tăng ni đã quang lâm về NPĐ Pháp Nghiêm, trang nghiêm cử hành đại lễ phật đản PL: 2562 - DL: 2018

     Buổi lễ bắt đầu với phần niệm Phật cầu gia hộ,  cử lễ chào quốc kỳ và đạo kỳ,  dành một phút tưởng niệm thiêng liêng về đấng xuất thế ra đời, tưởng niệm anh linh anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì đại nghĩa dân tộc. 
     Về chứng minh đại lễ có:
     - Đại Đức: Thích Đạo Quang, UV BTSGHPGVN tỉnh Đăk Lăk, phó TTBTSGHPGVN huyện,
     - Đại Đức: Thích Phương Hân, Phó ban TS kiêm trưởng ban hướng dẫn phật tử BTSGHPGVN huyện.
     - Đại Đức : Thích Giác Đồng, Trưởng ban TTTT kiêm văn hóa BTS GHPGVN huyện 
     - Đại Đức: Thích Thiền Kim, Trưởng ban pháp chế BTSPG huyện
     - Đại Đức : Thích Thiền Hoằng,  Trưởng ban nghi lễ BTSPG huyện
     - Sư Cô : Thích Nữ Thuần Đức, cố vấn đạo tràng Pháp Nghiêm, trưởng ban tổ chức đại lễ.
 
   Đây là cơ sở còn mới mẻ, thiếu thốn về nhiều mặt, nhưng được sự giáo hóa của sư cô cũng như sự quang tâm trợ duyên của TTBTS nên phật tử nơi đây tề tựu về tham dự đại lễ rất đông đủ, trong sự trang nghiêm và thành kính dâng lên cúng dường Đức Từ phụ.
   Buổi lễ BTC cung thỉnh:  
   Đại Đức Thích Phương Hân, Phó ban TS kiêm trưởng ban hướng dẫn phật tử BTS GHPGVN huyện, Cung tuyên bức Thông Điệp Phật Đản của HT Đức Pháp chủ GHPGVN.
   Và sau đó,  Đại Đức Thích Thiền Hoằng,  Trưởng ban nghi lễ BTS PG huyện, tuyên đọc diễn văn Phật đản. 
   Trong buổi lễ sư cô còn chia sẻ hơn 50 phần quà đến với bà con tại địa phương có hoàn cảnh khó khăn.
   Kết thúc buổi lễ bằng nghi thức tắm phật vô cùng thiêng liêng, cầu nguyện thế giới hòa bình chúng sanh an lạc.
   Sau đây là một số hình ảnh trong buổi lễ:​

 
 

 

 Tin & Ảnh : Thích Giác Đồng (Ban TTTT GHPGVN tỉnh Đăk Lăk)
 
Chia sẻ với bạn bè qua:
thongke950320
Tổng số truy cập : 950320
Người đang online : 414
Tổng số trang được xem : 10781064