210 546
21:33:06 10-06-2016 (GMT+7)
Niềm tin rất quan trọng. Kinh Hoa nghiêm dạy rằng niềm tin sanh ra tất cả công đức. Người không có niềm tin, công đức không sanh được. Nhưng ... Xem tiếp...
21:24:16 10-06-2016 (GMT+7)
Phật dạy chúng ta tu thiền định cốt để buông xả các niệm tạp loạn, tâm lặng lẽ thanh tịnh. Theo kinh Nguyên thủy Phật dạy Bát chánh ... Xem tiếp...
13:01:05 07-01-2016 (GMT+7)
Nhiều phật tử chúng ta lo làm thật nhiều phước để kiếp sau sinh ra được nhận quả tốt đẹp. Chúng ta sẽ được tái sinh làm người giàu ... Xem tiếp...
12:06:41 07-01-2016 (GMT+7)
Phật giáo du nhập rất sớm và gắn bó lâu dài với dân tộc Việt Nam. Phật giáo (PG) có nguồn gốc từ Ấn Độ. Người sáng lập PG là Đức ... Xem tiếp...
17:16:54 24-09-2015 (GMT+7)
Chiến tranh đi liền với sát sinh. Chiến tranh đồng nghĩa với tội ác. Sát sinh là nhân, chiến tranh là quả và ngược lại. Hai yếu tố này hỗ ... Xem tiếp...
20:18:17 16-03-2015 (GMT+7)
Thiền Chánh niệm (Mindfullness Meditation) có thể làm giảm căng thẳng, biết về chính mình nhiều hơn, điểm thi cao, giúp quân nhân chiến đấu tốt ... Xem tiếp...
10:49:26 09-03-2015 (GMT+7)
Đối với vạn vật trong cõi nhân gian, Phật giáo đều có sự quan sát thấu đáo, hiểu rõ thiên có thiên lý, địa có địa lý, nhân có nhân lý, ... Xem tiếp...
10:27:01 09-03-2015 (GMT+7)
Hiện nay qua nhiều bài báo phê bình Phật Giáo trên mạng Internet, trong đó có cả mạng quốc tế nổi tiếng BBC, nhiều Phật tử đã than phiền, ... Xem tiếp...
15:56:13 19-09-2014 (GMT+7)
- Tự chính chúng ta và tất cả những chúng sinh khác muốn hạnh phúc và hoàn toàn thoát khỏi khổ đau. Trong điều này chúng ta thật sự bình ... Xem tiếp...
10:10:18 01-08-2014 (GMT+7)
”. Nhưng theo quan điểm của nhà Phật, Gaffney nói, cái chết không phải là một bi kịch mà là một cơ hội để chuyển hoá. Rinpoche viết trong ... Xem tiếp...
11:28:22 14-07-2014 (GMT+7)
THIÊN HẠ AI CŨNG CÓ TÂM. Tâm là một danh từ ai cũng có thể nói được, nhưng tâm là gì thì chẳng ai biết rõ ràng. Cái gốc của Phật pháp ... Xem tiếp...
19:21:22 30-05-2014 (GMT+7)
Nội dung hoằng pháp của đạo Phật bao giờ cũng đặt nền tảng trên lời dạy của đức Phật trong tam tạng thánh điển; nhưng vấn đề cốt ... Xem tiếp...
Các tin đã đăng:
Trang 12
thongke450835
Tổng số truy cập : 450835
Người đang online : 4010
Tổng số trang được xem : 6710583