510 553
Video » Sự kiện
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 10:03:31 22-05-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Video: Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Thanh, CM BTS GHPGVN tỉnh Đak Lak viên tịch

Video: Trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Thanh, CM BTS GHPGVN tỉnh Đak Lak viên tịchHòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đak Lak, Hệ phái Khất sĩ, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin: Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Thanh viên tịch.
Chia sẻ với bạn bè qua: