110 748
Video » Sự kiện
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 06:08:35 03-11-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Video: Tiễn biệt bậc chân tu đạo hạnh – Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Phương

Video: Tiễn biệt bậc chân tu đạo hạnh – Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác PhươngTrải qua 91 năm hiện diện ở cõi Ta Bà, với 47 hạ lạp, Ngài đã trọn đời hiến dâng cho lý tưởng hoằng pháp lợi sinh. Công đức của Ngài đã góp phần to lớn vào sự nghiệp làm sáng danh đạo Phật và dân tộc Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.
Truyền thông Phật giáo Đak Lak trân trọng giới thiệu phóng sự: Tiễn biệt bậc chân tu đạo hạnh – Trưởng lão Hoà thượng Thích Giác Phương
Chia sẻ với bạn bè qua: