710 588
Video » Sự kiện
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 04:04:33 13-11-2023 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Video: Tấn Đàn truyền giới Thập thiện và Bồ tát tại gia tại Giới đàn Quang Huy

Video: Tấn Đàn truyền giới Thập thiện và Bồ tát tại gia tại Giới đàn Quang HuyChiều ngày 12/11/2023 (nhằm ngày 29/9/Quý Mão), nhân tưởng niệm Húy nhật lần thứ 30 của Hòa thượng nguyên trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan, Ban Kiến đàn đã trang nghiêm tổ chức Lễ truyền giới Thập thiện và Bồ tát tại gia cho gần 1000 Giới tử.
Chia sẻ với bạn bè qua: