610 271
Video » Sự kiện
Chia sẻ với bạn bè qua:
Admin. 12:00:58 17-11-2020 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Video: Phiên họp giao ban tháng 11/2020 của Thường trực BTS PG tỉnh Đak Lak

Video: Phiên họp giao ban tháng 11/2020 của Thường trực BTS PG tỉnh Đak LakPhiên họp đã thống nhất thời điểm tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo các huyện thị trong năm 2021 và nhiều vấn đề quan trọng khác của Giáo hội Phật giáo tỉnh Đak Lak
Chia sẻ với bạn bè qua: