410 163
Video » Sự kiện
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 02:21:11 27-03-2024 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

VIDEO: Phật đường Pô Lăn tổ chức Pháp đàn Dược sư Thất châu và Trai đàn Bạt độ, Chẩn tế Cô hồn

VIDEO: Phật đường Pô Lăn tổ chức Pháp đàn Dược sư Thất châu và Trai đàn Bạt độ, Chẩn tế Cô hồnVới tâm niệm báo đức thù ân của người con Phật, đạo tràng Phật đường Pô Lăn tổ chức Pháp đàn Dược sư Thất châu và Trai đàn Giải oan Bạt độ, Chẩn tế Cô hồn để truy niệm tiền nhân công đức, chư gia bách tánh ký linh, ký tự đồng thời cầu nguyện thế giới hòa bình, đất nước thanh bình, Già lam hưng thịnh, chúng sinh an lạc trong 2 ngày 14,15/2/Giáp Thìn (nhằm ngày 23,24/3/2024).
Chia sẻ với bạn bè qua: