510 599
Video » Sự kiện
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 08:49:02 16-09-2022 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Video: Lễ Đặt đá khởi công xây dựng Chùa Thiên Trúc huyện Krông Năng

Video: Lễ Đặt đá khởi công xây dựng Chùa Thiên Trúc huyện Krông NăngSáng ngày 13 tháng 09 năm 2022 chùa Thiên Trúc, xã EaHồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá xây dựng ngôi Đại hùng bảo điện dưới sự quang lâm chứng dự của Chư tôn thiền đức Tăng Ni, quý đại biểu khách quý và Phật tử các giới.
Chia sẻ với bạn bè qua: