310 730
Video » Sự kiện
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 02:56:59 27-06-2023 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Video: Hơn 1.000 học sinh đến chùa Sắc tứ Khải Đoan lễ Tam bảo trước mùa thi

Video: Hơn 1.000 học sinh đến chùa Sắc tứ Khải Đoan lễ Tam bảo trước mùa thiHòa thượng trụ trì chùa Sắc tứ Khải Đoan đã chúc lành và nhắn nhũ các học sinh cần đảm bảo sức khỏe, giữ được trạng thái bình tĩnh để sáng suốt đi đến những quyết định có ý nghĩa thành bại của cuộc thi.
Chia sẻ với bạn bè qua: