310 384
Video » Sự kiện
Chia sẻ với bạn bè qua:
Nguyễn Phương. 03:58:16 15-05-2023 (GMT+7).
Kích cỡ chữ: Giảm Tăng

Video: Đại đức Thích Giác Tặng chính thức trụ trì NPĐ Phước Nguyên

Video: Đại đức Thích Giác Tặng chính thức trụ trì NPĐ Phước NguyênQuang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Châu Quang, UV.HĐTS TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN Tỉnh; HT. Thích Giác Tiến, UV. HĐTS TƯ GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Trí Nghĩa, Phó Trưởng BTS GHPGVN Tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Krông Pắc, Trưởng Ban tổ chức; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì và trú xứ các tự viện trong và ngoài tỉnh Đak Lak.
Chia sẻ với bạn bè qua: